Tomas Eneroth
Tomas Eneroth ändrar miljöbilsdefinitionen. Foto: Björn Nordqvist.

Fordonsupphandling: nya regler på väg

Transportstyrelsen ska uppdatera de statliga myndigheternas miljöbilsdefinition. Eftersom den ligger till grund också för andras fordonsupphandlingar påverkas bland annat även kommuner.


När statliga myndigheter köper eller hyr fordon ställs det miljö- och trafiksäkerhetskrav enligt förordningen SFS 2009:1. Syftet är att öka andelen miljöanpassade och trafiksäkra bilar genom krav på utsläppsnivåer och alkolås.

Kommande lagändringar innebär förändringar inom området. Med införandet av bonus-malus-systemet den 1 juli försvinner definitionen av miljöbil – och därmed också det grundläggande miljökravet i förordningen.

Det betyder att miljö- och trafiksäkerhetskraven i SFS 2009:1 måste justeras. Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att göra detta och lämna förslag på lämpliga ändringar.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth berättar om regeringens mål som är att minska växthusgasutsläppen från inrikes transporter med 70 procent till år 2030:

– Det är viktigt att myndigheterna föregår med gott exempel. En ny miljöbilsdefinition ska bidra till att uppfylla målet och gynna de miljö- och trafiksäkerhetsmässigt bästa bilarna på den svenska marknaden.

Förändringarna kommer även att få konsekvenser för de kommuner, landsting och regioner som använder miljöbilsdefinitionen i sina upphandlingar.

Transportstyrelsen kommer med en delredovisning, som beskriver konsekvenserna av olika alternativa miljöbilsdefinitioner, redan senast den 29 mars. Förslag på uppdaterade trafiksäkerhetskrav ska ingå i slutredovisningen som ska redovisas senast den sista augusti.

Förordningen 2009:1 gäller inte för riktigt alla bilar i statens tjänst. Undantag görs för fordon som används militärt samt för spaning och utryckning.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *