För mycket betalt: polisanmäler

Karin Stikå Mjöberg

Karin Stikå Mjöberg. Foto: Region Dalarna.

Leverantörer inom kollektivtrafiken i Dalarna har fått för hög ekonomisk ersättning. Efter en preliminär extern revision lämnar Region Dalarna in en polisanmälan om misstänkt trolöshet mot huvudman.

I oktober fick regiondirektören i Region Dalarna kännedom om att felaktiga utbetalningar kan ha skett från kollektivtrafikförvaltningen till upphandlade leverantörer av bland annat färdtjänst och sjuktransporter.

Enligt Dalarnas Tidningar står det resebokningssystem som Dalatrafik har använt i mer än tio år i fokus. För dagen går det inte att styrka om brott har begåtts. De extra utbetalda resorna kan lika gärna bero på en bugg som att systemet har manipulerats.

Region Dalarna anlitade, när problemen uppdagades, KPMG för en extern revision. Av revisorernas preliminära utkast till rapport framgår att regionen har förorsakats för höga kostnader.

Det finns indikationer på brister i den interna kontrollen och styrningen inom kollektivtrafikförvaltningen. I och med att en chef är gift med en person som sitter i ledningen för ett transportföretag har även jävsfrågan hamnat under lupp.

– Uppgifterna som framkommit i den externa revisionen är mycket allvarliga, säger regiondirektör Karin Stikå Mjöberg.

På uppmaning från Riksenheten mot korruption gör Region Dalarna en polisanmälan om misstänkt trolöshet mot huvudman. Dessutom fortsätter man utredningarna.

– Det är viktigt understryka att det handlar om misstankar, målet med den fördjupade utredningen är att skingra misstankar och få fram fakta, säger Karin Stikå Mjöberg.

Tre berörda chefer är arbetsbefriade under utredningstiden för att underlätta utredningen. Utöver sin ordinarie tjänst går regiondirektören även går in som tillförordnad förvaltningschef för kollektivtrafikförvaltningen.

Regionen specificerar inte vilka belopp det handlar om. Dalarnas Tidningar uppger runt tio miljoner kronor per år.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *