Felaktiga siffror inte avgörande

Kävlinge kommun gav felaktig information om förutsättningarna i färdtjänstupphandlingen. Fast förvaltningsrätten håller inte med de båda klagande taxiföretagen om att bristen var avgörande.


Taxikonkurrensen i Skåne är hård och de kommunala upphandlingarna går allt mer sällan till lokala bolag. Kävlinge kommuns färdtjänstupphandling vanns exempelvis Taxi Trelleborg.

Av de fyra inkomna anbuden var bolagets pris med råge lägst. Vinnande bolag ville ha 9,6 miljoner kronor. Övriga anbud låg på 16,3 18,4 respektive 22,7 miljoner kronor.

Taxi Kävlinge, som idag sköter denna verksamhet där även mattransporter och skolskjuts ingår, överklagade tilldelningen. Det gjorde också Vellinge Taxi som dock inte lämnade in något anbud.

Taxi Kävlinge ansåg att Taxi Trelleborgs pris var onormalt lågt och därför borde ha förkastats. Dessutom menar man att kommunen i fråga-svar-fasen lämnat felaktig information om uppdragets omfattning i kronor och ören – detta efter att ha jämfört de siffror som redovisats i upphandlingen med sin egen fakturering till kommunen.

Även Vellinge Taxi tar avstamp i de felaktiga uppgifterna om uppdragets storlek. På grund av det pressade prisläget menar företag att det inte var värt att buda.

Kommunen erkänner sifferfelet. När det kommer till vinnande anbud bedöms det som lågt, men inte orimligt lågt. Den förklaringen godtas av förvaltningsrätten som heller inte anser att det funnits avgörande brister i förfrågningsunderlaget.

Den felaktiga omsättningsuppgiften bedöms sakna direkt betydelse för utvärderingen. Det noteras också att samtliga presumtiva anbudsgivare har fått samma information.

Domen har blivit överklagad till kammarrätten.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *