Elin Olsson
Elin Olsson ber om hjälp via extern remiss. Foto: Kammarkollegiet.

Extern remiss lyfter flygupphandling

Extern remiss är ett allt oftare använt sätt att bredda kunskapen inför upphandlingar. Enligt Elin Olsson på Statens inköpscentral fungerar remissen särskilt bra i snabbföränderliga branscher som flyg.


På Avropa.se finns just nu ett utkast till kravspecifikation inför upphandlingen av nytt statligt ramavtal för utrikes flygresor. Statens inköpscentral bjuder in leverantörer och andra som berörs att lämna synpunkter innan annonsering sker.

Vad hoppas ni att uppnå med denna externa remiss?

– Målsättningen är att uppdatera oss för att kunna ställa rimliga och väl avvägda krav i upphandlingen, säger Elin Olsson, upphandlare på enheten för varor och tjänster vid Statens inköpscentral.

Statens inköpscentral ser klara fördelar med extern remiss, särskilt i vissa upphandlingar. Elin Olsson berättar att anledningen i detta fall är den snabbt föränderliga flygbranschen:

– Den snabba utvecklingen inom branschen gör att förändringar avseende nya destinationer, tilläggstjänster, prissättning och kabinindelningar sker kontinuerligt.

Är det någon speciell typ av information ni är ute efter denna gång?

– Vi hoppas även få leverantörernas synpunkter på att i upphandlingen ställa krav på direktlinjer för angelägna destinationer. Om vi kan undvika onödiga mellanlandningar skulle det vara en stor vinst, både för våra resenärer och för miljön.

Elin Olsson säger att man vid Statens inköpscentral har haft god hjälp av de synpunkter och tankar som kommit in inför tidigare upphandlingar. Ökad dialog med branschen, bland annat genom denna typ av externa remisser, är något som man jobbar allt mer med.

– Leverantörerna är ju ändå de som är allra bäst på att berätta för oss vad de kan erbjuda och vi tror att vi med en konstruktiv dialog kan utforma ett så bra underlag som möjligt.

Nuvarande ramavtal för utrikes flygresor kan förlängas till som senast den 31 maj 2017. Svar på denna externa remiss välkomnas fram till den 1 mars i år.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *