Egen regi när anbuden är för få

Länstrafiken i Jämtland får alltför få anbud i sina upphandlingar. Nu förbereds ett beslut om att från och med slutet av år 2018 köra de större linjerna i egen regi.

Entreprenörerna tycks inte vara överdrivet intresserade av att köra buss på uppdrag av Länstrafiken i Jämtland. Kraftiga kostnadsökningar och avsaknaden av konkurrens vid de två senaste upphandlingarna av regional busstrafik har fått Länstrafiken att fundera över alternativen.

Sett till historiken kring de upphandlingar som genomförts finns det inga tecken som tyder på att fler kommer lämna anbud i kommande upphandling. Thomas Hägg, vd för Länstrafiken i Jämtlands län, säger att man därför ser en risk i att upphandla så som tidigare:

– Vi har en oro för att vi landar på en så pass hög kostnadsnivå att vi måste skära ner på turer för att klara budgeten och den utvecklingen vill vi inte se, säger han.

Länstrafikens styrelse föreslår nu till Region Jämtland Härjedalen att bolaget från och med december 2018 ska köra en del av busstrafiken i egen regi.

Tanken är att driva de större linjerna, som kör till och från Östersund, i egen regi. Skoltrafik och kompletterande linjetrafik på landsbygden ska upphandlas i en ramavtalsupphandling.

– Vi har i regionen ett litet skatteunderlag och eftersom trafiken skattefinansieras måste vi hitta innovativa lösningar för att fortsätta utveckla kollektivtrafiken. Det här beslutet tar vi för kunderna och medborgarnas bästa, säger Thomas Andersson, ordförande för Länstrafiken i Jämtland.

Beslut om trafiken ska bedrivas i egen regi eller om kommande upphandling ska genomföras fattas av regionfullmäktige i juni 2016.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *