Anna Grönlund
Varnar för kostnadsdrivande detaljkrav. Foto: Håkan Flank.

Detaljerade krav driver upp kostnaden

Kollektivtrafikens kostnader fortsätter att öka. Anledningen är bland annat att det vid upphandlingarna ställs detaljkrav på bussarna utöver vad branschens aktörer kommit överens om.


I flera av de offentliga upphandlingar av busstrafik som påbörjades under fjolåret följdes inte de branschgemensamma rekommendationerna. Enligt en färsk rapport från bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Bussföretag innebär olika typer av extrakrav högre kostnader.

Med tanke på att drygt hälften av resorna i kollektivtrafiken sker med buss poängterar Anna Grönlund, vice vd för Sveriges Bussföretag, vikten av att göra kloka upphandlingar:

– Årets resultat är en försämring jämfört med tidigare år, säger hon apropå att årets rapport är en uppföljning på tidigare gjorda undersökningar.

Det är rekommendationerna gällande bussarnas utformning som frångås. För att kunna minimera exempelvis restvärdesrisker och fördyrade inköpskostnader har leverantörer och offentliga beställare gemensamt tagit fram standardiserade krav på bussar i upphandlad trafik.

Fast rekommendationen, som syftar till att minskar detaljerade och kostnadsdrivande detaljkrav, användes under fjolåret i endast 20 procent av alla regionala upphandlingar. Även om 2017 var ett upphandlingsmässigt sett förhållandevis stillsamt år, med endast en handfull upphandlingar, är kravbilden avgörande för kostnaderna.

– Om vi ska lyckas öka antalet resenärer i kollektivtrafiken utan att kostnaderna ökar mer, måste vi använda både samhällets pengar och företagens resurser på kostnadseffektivt och klokt sätt.

Svensk Kollektivtrafik och SKL konstaterar för sin del att rekommendationerna bör användas. Samtidigt slås det från inköparsidan fast att varje upphandling har sina unika förutsättningar. Eventuella tillägg eller avsteg från modellavtalen beskrivs som medvetna val på satsningar som förväntas gynna resenären, stimulera ett ökat kollektivtrafikresande och minska klimatutsläppen.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *