Den brådskan är absolut självförvållad

Din Tur får böta för en otillåten direktupphandling. Enligt domen vara det kollektivtrafikmyndighetens eget agerande som till en inte obetydlig del ledde fram till denna tråkiga situation.

Taxi Mitt ifrågasatte det avtal som Din Tur i april 2015 slöt med Taxi Holm kring anropsstyrd trafik. Trots att förutsättningarna för ogiltighet är uppfyllda slog förvaltningsrätten fast att får avtalet får bestå. Detta på grund av tvingande allmänintresse.

Fast det blir ändå böter på 80 000 kronor. Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har enligt förvaltningsrättens färska dom själv försatt sig i den situation som mynnade ut i en otillåten direktupphandling.

Våren 2014 inledde myndigheten ett annonserat upphandlingsförfarande som avsåg trafikstart i juni året därpå då befintliga avtal löpte ut. Att processen kom att dra ut på tiden har inte berott på utdragna överprövningar.

Den först annonserade upphandlingen avbröts på grund av brister i utformningen av förfrågningsunderlaget. Den andra annonserade upphandlingen var visserligen föremål för överprövning, men avbröts av myndigheten kort tid efter ansökan.

Även beslutet om avbrytande av den andra annonserade upphandlingen hänförde sig till brister i förfrågningsunderlaget. Efter beslutet att avbyta den andra upphandlingen gjorde myndigheten bedömningen att det var nödvändigt att skjuta upp trafikstarten i den tredje annonserade upphandlingen till den 1 november 2015.

För att täcka upp från det att gällande avtal löpte ut till dess det nyupphandlade avtalet började gälla gjordes en direktupphandling. Affären, som inte annonserades, var värd cirka 4,2 miljoner kronor.

Förvaltningsrätten anser att kollektivtrafikmyndigheten bär ett stort ansvar för den uppkomna situationen med tidsnöd. Domstolen går när det gäller upphandlingsskadeavgiftens storlek på Konkurrensverkets linje. I och med att det fanns avsikt att följa LOU anses sanktionsvärdet för överträdelsen som förhållandevis lågt.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *