Dags igen för skolskjutskrångel

Skolorna har börjat för terminen. Från flera orter landet över rapporteras problem med upphandlade skolskjutsar.

Krångel med skolskjutsarna verkar ha blivit näst intill obligatoriskt är det ringer in till hösttermin. Upphandlade entreprenörer som inte har ordning på reseplaneringen? Eller är det måhända kommunerna som är dåliga på att informera taxibolagen om vilka barn som ska åka och när?

I Sundsvall rapporteras det om uteblivna transporter, barn som kommit för sent till skolan och föräldrar som fått rycka in. Enligt entreprenören Taxi Drakstaden saknas inte fordon utan det handlar istället om barn som inte rapporterats in i systemet.

– Vi har olika åsikter om vad det är som orsakar problemen och vi ska sätta oss ner med Taxi Drakstaden och försöka lösa det här, säger Lars Gunnar Sundholm, skolskjutssamordnare på Sundsvalls kommun, till Sundsvalls Tidning.

I Lidköping kom bilarna, men det var i vissa fall avställda fordon som användes. I den upphandling som genomfördes i våras fick Lidköpings Taxi ansvar för skolskjutsturerna i Stenhammar, Otterstad och Järpås.

Efter kontroll av bussarna i veckan som gick visade det sig att flera var avställda och alltså inte är tillåtna att gå i trafik. Det saknades även registrering för yrkesmässig trafik och vid någon av skolorna kom inte alla bussar som var beställda enligt avtal.

Upphandlingschef Lennart Jonsson tog så snart efter att missförhållandet konstaterats kontakt med entreprenören. Företaget registrerade omgående bussarna men problem kvarstod med att någon buss fortfarande saknade registrering för yrkesmässig trafik samt att det även saknades en buss.

Lidköpings kommun ser mycket allvarligt på det inträffade. Då Lidköpings Taxi inte har följt de krav som ställts på tjänsten ser upphandlingsenheten över avtalet för att utreda om det som hänt är avtalsbrott.

– Vi diskuterar nu om vi ska häva avtalet, bekräftar Lennart Jonsson.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *