Dags att upphandla taxin som buss

Claudio Skubla

Vill göra mer trafik anropsstyrd. Foto: Eva Fanqvist Skubla.

Taxiförbundets Claudio Skubla ber upphandlarna att tänka i termer av funktion istället för fordon. Han hoppas också på en ny syn på taxi och kollektivtrafik.

I många delar av landet rullar stora bussar med enstaka passagerare. Det tycker Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet, inte är samhällsekonomiskt vettigt:

– Det är inte heller bra om vi ska klara miljön eller målet om ett fördubblat kollektivtrafikresande.

Han anser att många linjelagda bussturer kan ersättas med anropsstyrd kollektivtrafik, alltså linjer som endast trafikeras när någon efterfrågar en resa. Men jämfört med den linjelagda kollektivtrafiken är den anropsstyrda idag närmast marginell.

Anropsstyrd trafik med taxi har även andra fördelar. Körsträckan kan kortas genom att tillfälligt hoppa över hållplatser där ingen vill åka eller hämta upp närmare bostaden. Dessutom kan denna transportform stärka taxiföretagen på landsbygden, vilket skapar arbetstillfällen.

HUI Research har på uppdrag av Taxiförbundet studerat den anropsstyrda trafiken i Kalmar län. En buss i linjetrafik har en rörlig kostnad på 25 kr per kilometer att jämföra med ett mindre, anropsstyrt fordon som bara kostar 15 kr per kilometer – och då enbart då det är i trafik.

– Upphandlarna måste börja tänka och handla funktion istället för fordon, säger han och betonar att en ny syn på taxi och kollektivtrafik är den enda framkomliga vägen om vi ska kunna öka intresset för att resa med kollektivtrafiken och därtill få mer kollektivtrafik för pengarna.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *