Tomas Eneroth
Tomas Eneroth vill se ordning och reda på väg. Foto: Björn Nordqvist.

Dags att skärpa beställarens ansvar

Myndigheter och företag kommer att behöva ta större ansvar för att kontrollera att transporterna som de beställer är lagliga. Om riksdagen säger ja till regeringens proposition skärps bestämmelserna redan från kommande halvårsskifte.


För att kunna ha en sund konkurrens och goda arbetsvillkor i åkeribranschen måste det bli ordning och reda på vägarna. Det menar regeringen som just överlämnat sin proposition om skärpt beställaransvar till riksdagen.

– Med ett skärpt beställaransvar ger vi en tydlig signal om att det inte ska löna sig att anlita företag som inte följer reglerna, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

I propositionen föreslås förändringar i taxi- och yrkestrafiklagarna. För yrkesmässiga beställare som exempelvis myndigheter betyder detta krav på kontroll av att transporten är laglig.

Kravet gäller alla yrkesmässiga beställare av varu- och persontransporter. Här ingår även varuägare, speditörer och åkerier som anlitar underentreprenörer för att utföra en transport. Privatpersoner undantas från kravet på att kontrollera det anlitade företaget.

De skärpta reglerna träder i kraft den 1 juli, under förutsättning att regeringens förslag får riksdagens gehör. Den som inte kontrollerar att transporten är laglig kan få böter eller fängelse i högst ett år.

Lagrådet har riktat kritik mot olika formuleringar. Juristerna i rådet menar bland annat att det knappast är förenligt med kravet på rättssäkerhet att beställaren ska hållas straffrättsligt ansvarig för ett händelseförlopp som denne inte kan kontrollera eller ens överblicka.

Regeringen har under kort tid överlämnat en rad propositioner till riksdagen som, liksom denna, kommer att påverka offentlig upphandling. Hit hör framför allt förslagen om vinsttak och e-faktura.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *