Emma Breheim
Emma Breheim laddar för nytt tilldelningsbeslut. Foto: Luleå kommun.

Bråkar om oönskad provision

Luleå har enligt Konkurrenskommissionen upprepat felaktiga krav vid sin taxiupphandling. Inköpschefen Emma Breheim säger att kommunen inte haft för avsikt att utmana lagen, men beskriver området som komplext.


Konkurrenskommissionen kritiserar Luleå kommun. Expertgruppen, som tillhör lobbyorganisationen Den Nya Välfärden, menar att det vid upphandling av taxitransporter ställdes lönekrav som inte stämmer med gällande kollektivavtal.

– När man ställer krav på minsta lön vid offentlig upphandling får kravet inte vara högre än vad som följer av gällande kollektivavtal, säger Lennart Palm, ledamot av Konkurrenskommissionen.

Enligt gruppens utredning har krav ställts på fast månadslön. Detta eftersom kommunen inte ansåg att det var lämpligt med provisionslön, som också följer av kollektivavtal.

Upphandlingen överprövades och förvaltningsrätten beslutade att den skulle göras om. När kommunen gjorde omtag upprepades samma lönekrav i den nya upphandlingen.

– Det är anmärkningsvärt att Luleå kommun fortsätter att ställa samma krav fast domstolen fastlagt att det är olagligt. menar Lennart Palm.

Emma Breheim, inköpschef vid Luleå kommun, säger att man följt 4 kap. 1–2 §§ och 17 kap. 2–5 §§ lagen (2016:1 145) om offentlig upphandling (LOU). Man har använt Upphandlingsmyndighetens då gällande stödmaterial kring arbetsrättsliga villkor för taxiförare (som uppdaterades i juni).

– Det inte har varit kommunens avsikt att strida mot LOU eller den svenska lönemodellen.

Revidering av detta stödmaterial pågår för närvarande. Emma Breheim beskriver området som komplext och just nu saknas vägledande avgöranden angående tillämpning av 17 kap. 2–5 §§ LOU.

– Vi följer noggrant den fortsatta utvecklingen inom rättsområdet och är öppen för en dialog med leverantörerna inom branschen.

Hur går det då med upphandlingen? Jo, den 16 september publicerades ett nytt upphandlingsdokument. Sista dag att lämna anbud har precis passerat och det jobbas nu med utvärdering av anbuden.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *