Kristoffer Sällfors
Nöjd med förhandlingen i EU-domstolen. Foto: Konkurrensverket.

Bra svensk premiär i EU-domstolen

Högsta förvaltningsdomstolen har för första gången begärt förhandsbesked från EU-domstolen i ett upphandlingsärende. Konkurrensverkets processråd Kristoffer Sällfors säger att han är nöjd med förhandlingen.


Svenska domstolar har kritiserats för att alltför sällan begära förhandsbesked från EU-domstolen i Luxemburg. I fjol somras bad, för första gången, Högsta förvaltningsdomstolen om assistans med att tolka EU-rätten i ett upphandlingsärende.

Det önskade förhandsavgörandet rör ett mål mellan Konkurrensverket och SJ. Inköpsrådet har tidigare redogjort för de två frågor som ställts till EU-domstolen.

Under förmiddagen skedde förhandling vid EU-domstolen. Processrådet Kristoffer Sällfors representerade Konkurrensverket:

– Från vår sida är vi mycket nöjda med förhandlingen, säger han per telefon från Luxemburg.

Kristoffer Sällfors berättar att ombuden från de båda sidorna, SJ och Konkurrensverket, fick lägga fram sina argument. Även EU-kommissionen var på plats för att yttra sig.

Rättegångsspråket var svenska med simultantolkning för de ledamöter som talar andra språk. Något omedelbart besked blev det dock inte.

– Generaladvokatens förslag till avgörande väntas i september och först därefter kommer domen.

På spel står upphandlingsskadeavgift i två upphandlingar av städtjänster som SJ genomförde år 2012. Konkurrensverket kräver SJ på sammanlagt 8,5 miljoner kronor i böter, något som både förvaltningsrätt och kammarrätt har avvisat.

Enligt övervakande myndighet är SJ, som helägs av svenska staten, en upphandlande enhet som ska följa upphandlingsreglerna. SJ menar däremot att verksamheten inte utgör sådan transportverksamhet som avses i direktiv 2004/17/EG – och att det således inte har förelegat någon annonseringsskyldighet.

De tvistiga avtalen med Sodexo och Miljöteamet är värda sammanlagt närmare 120 miljoner kronor. Anledningen till att Konkurrensverket går fram med detta ärende förklaras bland annat av SJ:s stora inköpsvolymer som gör det särskilt viktigt att få veta vad som gäller.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *