Emma Berginger
Emma Berginger vill förbättra kritiserad färdtjänst. Foto: Henrik Larsson.

Borde ha förkastats i första vändan

När DRT Solutions för ett år sedan vann färdtjänstupphandlingen i Lund kontrollerade kommunen inte företagets F-skattestatus. Efter överprövning och ny upphandling vinner samma företag igen.


DRT Solutions kammar hem färdtjänsten i Lund. Uppdraget omfattar samtliga färdtjänstresor med personbil och specialfordon för färdtjänstberättigade i Lunds kommun. I uppdraget ingår både beställningsmottagning och transporter.

Det har riktats en hel del kritik mot kvaliteten i Lunds kommuns färdtjänst. Emma Berginger, miljöpartistisk ordförande i tekniska nämnden, poängterar att resenärerna förtjänar en fungerande service:

– Vi är glada att kunna utse en entreprenör som vi tror har förmågan att utföra färdtjänsten i enlighet med den kvalitet som vi från Lunds kommun kräver.

Samma företag gick vinnande ur upphandlingen redan för ett år sedan. Bolaget var då, enligt kommunen, ensamt om att uppfylla ställda krav. Fast förvaltningsrätten tyckte annorlunda och gav klagande Taxi Helsingborg rätt.

Det då rätt nystartade bolaget, som ingår i Samreskoncernen, saknade F-skatt trots att kommunen ställt detta kvalificeringskrav. Det skattebevis som DRT Solutions borde ha haft vid anbudsingivandet, för att kunna delta i utvärderingen, skaffades först efter tilldelning.

Efter överprövningsprocessen, under vilken nuvarande entreprenör fick fortsätta köra, gjordes upphandlingen om på nytt. Fyra företag lämnade den här gången anbud.

Två av fyra, DRT Solutions och Taxi Stockholm, uppfyllde samtliga krav. Det förstnämnda bedömdes ha det totalt sett bästa anbudet.

Avtalet börjar gälla den 1 juli och kommer att skrivas på fyra år. Tilldelningsbeslutet kan överprövas under tio dagar.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *