Wim van de Camp
Wim van de Camp argumenterar för fjärde järnvägspaketet. Foto: Jan van de Vel.

Betydligt mer upphandling på spåret

Europeisk järnvägstrafik ska, med några få undantag, upphandlas framöver. Det är innebörden av det så kallade fjärde järnvägspaketet som röstats fram av EU-parlamentet.


Konkurrensen på europeiska järnvägsspår ska förbättras. Målsättningen med det ”fjärde järnvägspaketet” som just passerat EU-parlamentet i Strasbourg är att göra tåget mer attraktivt i förhållande till bil och flyg.

Paketet syftar till att underlätta marknadstillträdet för tåg- och järnvägsföretag i alla medlemsländer. EU-reformen ska också säkra att alla järnvägsföretag har lika tillgång till spår och järnvägsstationer.

Att bjuda in operatörer till offentlig upphandling ökar bolagens kundfokus och minska kostnaderna för skattebetalarna, anser ledamöterna. Från och med december 2023 kommer konkurrensutsatt upphandling därför att bli normen för nya offentliga järnvägsavtal.

– Direkta tilldelningar kommer fortfarande att vara möjliga, men endast om de nationella myndigheterna kan garantera att servicen för resenärerna kommer att förbättras, säger den nederländske EU-politikern Wim van de Camp som är föredragande för avtalen om allmän trafik.

Undantag görs för mindre trafikuppdrag som understiger 75 miljoner kronor per år eller 500 000 kilometer.

Enligt den antagna texten måste kollektivtrafikföretag agera i enlighet med social- och arbetsrättsliga skyldigheter som fastställts i unionslagstiftningen, nationella lagar eller kollektivavtal. P-O Fällman, ombudsman på Seko, saknar skydd för de anställda vid verksamhetsövergång:

– Som det är nu skyddar man bara företagen och marknaden, inte de anställda och deras villkor, säger han till Sekotidningen.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *