Linus Eriksson
Linus Eriksson ser allvarligt på Bergkvarabuss brister. Foto: Karl-Johan Hjertström.

Bergkvarabuss får inte besiktiga

Bergkvarabuss får kritik på 13 punkter från Skånetrafiken. Företaget avkrävs en åtgärdsplan och kommer heller inte längre att få efterbesiktiga sina egna fordon.


Skånetrafiken, som ansvarar för den skånska kollektivtrafiken, har upphandlat en betydande del av sin produktion från Bergkvarabuss. Efter Sydsvenskans granskande artiklar om förhållandena på bussentreprenörens verkstad och den svåra olyckan i Sveg har en revision av avtalet mellan Skånetrafiken och Bergkvarabuss genomförts.

Syftet med revisionen var att säkerställa att fordonssäkerhet, arbetsvillkor och ledningssystem uppfyllde gällande lagar, regler och utfästelser i ingångna avtal. Sammanlagt 13 avvikelser har identifierats: nio stycken inom miljö, två inom arbetsmiljö och två inom arbetsrätt.

– Region Skåne är mycket angelägen om att de leverantörer vi har avtal med garanterar sina anställda en god arbetsmiljö. Därför ser vi allvarligt på bristerna som avser arbetsmiljö- och miljöfrågorna eftersom det är ett avtalsbrott, säger Linus Eriksson, trafikdirektör vid Skånetrafiken.

Bussbolagets verkstad i Toftanäs utanför Malmö ägs av  Bergkvarabuss moderbolag Mekka Traffic. Verkstaden är ackrediterad att godkänna bussar som har blivit underkända vid besiktningar, vilket skedde med olycksbussen.

– Som en extra säkerhetsåtgärd ska en annan aktör tillsvidare göra efterbesiktningar av fordonen, säger Linus Eriksson.

Även Malmö stad har begärt att bussarna från Bergkvarabuss framöver ska besiktas av en fordonsbesiktare som står fri från företagets intressen.

– Dessutom kommer vi att följa upp den dagliga verksamheten genom så kallade mystery riders som är en typ av stickprovskontroller på de bussar som ingår i våra trafikavtal med Bergkvarabuss, summerar Linus Eriksson.

Bergkvarabuss får 30 dagar för att upprätta en handlingsplan med åtgärder av avvikelserna. Det betonas också att det inte framkommit något som visar på avvikelser kring fordonssäkerhet.

– Det känns befriande att påståendena om bristande trafiksäkerhet nu kan avfärdas, säger Göran Mellström, vd för Bergkvarabuss.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *