Titti Unosdotter
Titti Unosdotter gläds över avtalet. Foto: Skånetrafiken.

Bättre för både resenärer och förare

En upphandling av serviceresor som inte blir överprövad. Titti Unosdotter på Skånetrafiken gläds också över skärpta kvalitetskrav och bättre möjligheter till uppföljning.

Skånetrafiken, som är en förvaltning inom Region Skåne, har just avslutat en upphandling av serviceresor. Det handlar om 156 fordon med planerad start den 1 februari 2020.

Serviceresor förfogar över totalt 377 fordon, specialfordon och personbilar, fördelade på nio olika trafikbolag. Den aktuella upphandlingen utgör alltså en betydande del och uppdatering av fordonsflottan.

I upphandlingen ställdes en del nya krav. Titti Unosdotter, affärsområdeschef för serviceresor vid Skånetrafiken:

– Det är främst kvalitén som vi vill ska öka för alla parter. Främst för våra kunder, men också våra möjligheter att följa upp kvalitén.

Skånetrafiken redovisar redan idag en punktlighet 94 procent. Nästan alla specialfordon körs med gasdrift. De nya avtalen lyfter beställarens möjligheter till insyn samt påverkan på chaufförernas arbetstider och lön för att säkra deras arbetsmiljö.

Totalt kom elva anbud in. Fem trafikbolag fick tilldelning. Ingen har begärt överprövning.

Väl medveten om att denna typ av upphandlingar ofta överprövas är Titti Unosdotter glad över att ha rott avtalet i land:

– Jag tolkar det som att vi gjort ett grundligt arbete när vi tog fram underlaget. En överprövning är en dyr och dryg process. Det visar också att vi kan sköta det här smidigt för de kommuner som vi har avtal med.

Skånetrafiken har sedan år 2008 ansvarat för färdtjänst och sjukresor i större delen av Region Skåne. Serviceresor hanterar runt 1,5 miljoner resor per år: sjukresor i hela Skåne och färdtjänst i 24 av Skånes 33 kommuner. Burlövs kommun tillkommer i februari nästa år.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *