Morgan Johansson
Morgan Johansson får utredningsförslag. Foto: Kristian Pohl.

Avslöjar missförhållanden i trafiken

Meddelarskydd förbättrar från i sommar insynen inom upphandlad vård. Nu föreslås ökad frihet att kontakta media även för anställda inom kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjuts som bedrivs i privat regi på uppdrag av det offentliga.

Förenklingsutredningen Malmö

Vid halvårsskiftet införs meddelarskydd för anställda på företag som arbetar inom upphandlad vård, skola och omsorg. För personer som arbetar inom verksamheter som helt eller delvis finansieras av skattemedel betyder det samma frihet som för offentligt anställda att kontakta media för att berätta om missförhållanden.

I en utredning som just överlämnats till justitieminister Morgan Johansson föreslås stärkt meddelarskydd i fler privatiserade offentliga verksamheter. Utredaren Carina Gunnarsson har haft i uppdrag att analysera vilka ytterligare områden som bör omfattas av ett stärkt meddelarskydd.

Hon pekar ut kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjuts – som alla är ”upphandlingstäta” områden.

Förslaget är att stärkt meddelarskydd enligt meddelarskyddslagen ska införas inom lokal, regional och interregional kollektivtrafik. Samma sak ska gälla särskild kollektivtrafik såsom färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjuts. Undantag görs för sjukresor som inte ska omfattas av lagen.

De svenska mediehusens branschorganisation TU välkomnar förslaget:

– När verksamheten är offentligfinansierad ska meddelarskyddet gälla fullt ut och inte göras beroende av i vilken associationsrättslig form den bedrivs, säger Jeanette Gustafsdotter, vd för TU.

Utredningen har kikat på om det finns skäl att stärka visselblåsarnas lagskydd även i andra verksamheter. Till de områden som nämnts hör apotek, underhåll av väg och järnväg samt olika stödtjänster som levereras till Arbetsförmedlingen.

Bedömningen är att de negativa konsekvenserna är så stora att ytterligare områden inte bör tillföras lagen.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. Flera upphandlare landet över ställer redan idag krav på meddelarfrihet.


Kvalificerad IT-upphandlare
Tillämpningen av upphandlingskontrakt
Upphandla funktion i praktiken
Kommunicera bättre med leverantörer och verksamhet
Leda upphandlingar effektivt

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *