Julianna Olofsson
Julianna Olofsson summerar uppmärksammad upphandling. Foto: Kaj Aalto.

Anmärkningsvärt bra upphandling

Den bittra striden om kollektivtrafiken på Gotland är över. Trots att Gotlandsbuss gick hela vägen till högsta instans står sig Bergkvarabuss som upphandlingsvinnare.

Upphandlingen av allmän och särskilda kollektivtrafik på Gotland har uppmärksammats rejält i media – och då inte bara på ön. Här finns alla ingredienser: miljöfrågor, ekonomi, lokala intressenter mot större företag och så vidare.

Gotlandsbuss har idag uppdraget i form av ett produktionsavtal. Man bedömde de nya upphandlingskraven på biogasdrift som oproportionerliga för den relativt korta avtalstiden (tre år).

Bolaget, som samlar en rad mindre bussföretag, lämnade inget anbud, men överklagade upphandlingens innehåll före sista anbudsdag. Gotlandsbuss har överprövat upphandlingen hela vägen upp till Högsta förvaltningsdomstolen. I samtliga fall har de sammantaget rätt kostsamma processerna fallit ut till regionens fördel.

Som konsult på Ecenea har Julianna Olofsson hjälpt Region Gotland med upphandlingen. Hon beskriver resultatet som anmärkningsvärt bra med de förutsättningar som fanns i de politiska beslut, om att bland annat flytta fram regionens positioner på miljöområdet, som låg till grund för upphandlingen:

– Det kommer att bli en betydligt bättre, miljövänligare och mer sammanhållen tjänst framöver.

Julianna Olofsson säger att det har varit fantastiskt roligt att få jobba ihop med regionens projektgrupp:

– Vi har tillsammans verkligen lyckats få till en väldigt bra upphandling med tanke på de förutsättningar vi hade.

I stort sett samtliga gotländska bussbolag har meddelat att de nu kommer att lägga ner. Hur det kommer att påverka konkurrensen på ön på sikt är oklart. För den personal som kör bussarna hade läget helt klart varit bättre om Gotlandsbuss och Kommunal inte valt att tolka Region Gotlands skrivning om övertagande av personal så snävt.

För att säkerställa att de personer som idag jobbar med uppdragets utförande, främst busschaufförer, ska få vidare anställning hos den nya leverantören krävdes övertagande av personal i det upphandlande avtalet.

– På grund av en felaktig tolkning av den klausulen föll detta inte ut som regionen hade avsett och det är verkligen beklagligt.

För att inte hamna i tidsnöd gjorde Region Gotland en direktupphandling från Bergkvarabuss. Just nu inväntas besked från förvaltningsrätten om detta avtal – som inte längre behövs eftersom det per automatik har upphört att gälla när avtal nu har slutits i enlighet med upphandlingen.

Julianna Olofsson säger att det ser hoppfullt ut inför avtalsstarten:

– Dessutom har Konkurrensverket, som inte oväntat öppnade ett tillsynsärende kring direktupphandlingen, lämnat besked om att man inte går vidare med sin granskning.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

18 thoughts on “Anmärkningsvärt bra upphandling

 1. Även om en upphandling genomförts formellt riktigt är det magstark att påstå att den är ”anmärkningsvärt bra” när man genomför en upphandling som kräver stora dyra investeringar av entreprenörer och lägger den på endast tre års avtalstid. Upplägget slår undan fötterna för befintliga aktörer på Gotland och på det sättet troligen dödar konkurrensen på Gotland inför nästa gång upphandling ska ske. Det torde vara väldigt naivt av Regionens politiker och inte tro att detta kommer påverka framtida upphandling.
  Strategiskt tänkt är så mycket mer än vad man har för handen just nu.

  1. Det är inte så magstarkt, man kan läsa mellan raderna att den inte var optimal: ”anmärkningsvärt bra med de förutsättningar som fanns i de politiska beslut, om att bland annat flytta fram regionens positioner på miljöområdet”.

   Formulerat på annat sätt: Regionen slår med berått mod ut lokala småspelare. Regionen anser att det är OK, då det sker för att uppnå högre syften. Rätt eller fel? Oviktigt. Man får göra det. Det är den viktiga lärdom man kan dra av denna upphandling. Det är ett slags miljömarxism.

   Lycka till, Gotland!

 2. Politikerna har tagit strategiska beslut, som kanske inte är helt optimala. Inom ramen för det har projektgruppen som ansvarat för upphandlingen genomfört densamma på ett förtjänstfullt sätt och inom lagens ram.

  Ingen skugga ska falla på de tjänstemän och konsulter som har att verkställa de politiska besluten.

  Bra jobbat Julianna!

  1. Tack Anna! Äntligen någon som inser att det finns två sidor på samma mynt.
   Upphandlingsprocessen har varit lång och fylld med rättsprocesser, lobbying, media som förmedlar hårt vinklad information m.m. Region Gotland har i ett oerhört pressade läge hela tiden agerat professionellt och i enlighet med upphandlingslagstiftningen med bibehållen fokus på regionens kärnverksamhet i allmännyttans tjänst. De har med andra ord upphandlat den tjänst som är tillräckligt bra för att regionen ska kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt.

 3. Förstår inte vad tjänstemannaansvar har med den här frågan att göra, det är ett politiskt beslut som tjänstemännen har följt?

  1. Jag förstår inte riktigt din kommentar Medborgare. Återinföras? De besluten som har fattats av tjänstemännen i den här processen är välgrundade och otroligt kompetenta. Tjänstemännen har på ett förtjänstfullt sätt förverkligat de politiska beslut som i demokratisk ordning har fattats. Det vore ju synnerligen respektlöst att sätta demokratiska beslut ur spel genom att göra något annat. Om kommentaren avser att det skulle ha förekommit någon form av tjänstefel som borde få någon form av påföljd så måste jag säga att kommentaren visar på en tämligen låg kunskap och insikt om beslutsprocesserna på regionen.

 4. Kanske det, några kan ju tycka att de har gjort ett bra jobb. Andra är väldigt missnöjda med konsekvenserna av det här ” bra utförda arbetet”. Nu är det så att många ifrågasätter att politikerna ens förstod vad de beslutade…några trodde ett, och andra menar något annat. Det finns reservationer i det politiska beslutsfattandet, och alla politiker skyller på varandra. Det ser också ut som att det faktiskt var just tjänstemännen som knuffade politikerna till beslutet…Om det här blir bra för Gotland kan en ju sia om, men den heliga biogasen får ju en avsättning. Då blir ju lantbrukarna som kontraktsodlar till biogasproduktion nöjda, i alla fall. Men utvecklingen av användandet av vindkraftel för att producera vätgas till fordonsdrift ställs i bakgrunden, det projektet är väl snart dött…och elbussar får vi också titta långt efter, även om de korta avstånden i landsbygdstrafiken och tillgången på vindkraftel borde väckt intresset hos någon miljöintressena.

  1. Du är välkommen in till oss på Region Gotland, ring mig vi växeln. Jag ger dig mer än gärna den information som du saknar.

 5. Detta är en helt onödig konsekvens. Det är extremt dåligt affärsmannaskap, extremt dålig förståelse för hur känsligt småföretagarlivet är i glesbygd och det är sannolikt en persons eller ett fåtal personers beslut bakom att ha de krav som ställts. En eller ett fåtal personer slår med berått mod ut hårt kämpande småföretag. Dessa borde sluta gömma sig bakom bortförklaringar att de följt LOU. De har inte förståelse för sammanhanget i vilket de ska skapa ett avtal. De ska inte hålla på med upphandling av känslig infrastruktur. Det är sådana personer som ger upphandling dåligt rykte.

  1. Det var hårda ord, Magnus Josephson, från en som inte har någon djupare insikt den här ganska omfattande, långdragna och komplexa processen.
   Jag har all respekt för hårt kämpande småföretag. Upphandlingen stängde absolut inte ut dessa företag. Den lokala aktören bjöds in att lämna anbud men valde själv att inte göra det. Jag är av den åsikten att de krav som man ska ställa i en upphandling ska ha verksamhetens och medborgarnas bästa för ögonen. Det är ju trots allt en samhällsviktig tjänst som har upphandlats.

   Vi gömmer oss inte på något sätt bakom LUF utan regionen har hela tiden haft fokus på regionens kärnverksamhet i allmännyttans tjänst. Jag vänder mig starkt emot din skrivning ” De har inte förståelse för sammanhanget i vilket de ska skapa ett avtal”. Regionen har noggrant utrett verksamhetsbehovet och inte ställt högre krav än de som krävs för att regionen ska kunna utföra sitt uppdrag. Projektgruppen har varit sammansatt av ett flertal väldigt kompetenta och duktiga personer och styrgruppen likaså. Jag vidhåller att upphandlingens resultat är anmärkningsvärt bra med hänsyn till de förutsättningar som fanns. Upphandlingen kommer med stor sannolikhet resultera i att den känsliga infrastrukturen på Gotland blir bättre. Alla förutsättningar för att det ska kunna bli så finns på plats i alla fall.

   Jag inser komplexiteten i den här frågan och den här upphandlingen har fått mig att fundera ganska mycket på hur man ska resonera kring tillgång och efterfrågan (utbud och efterfrågan). Ska efterfrågan anpassas efter de lokala aktörernas utbud på marknaden eller ska den utgå ifrån verksamhetens syfte och mål? Det finns ingen enkelt svar på den. Jag tycker inte att det är regionens sak att särbehandla de lokalt etablerade företagen på bekostnad av medborgarnas rätt till en allmän- och särskild kollektivtrafik med en tillräckligt hög kvalitet och som också ligger i linje med politiska beslut. En sådan särbehandling vore ju inte bara lagvidrig och obstruera mot den fria konkurrensen utan också ett omyndigförklarande av de politiker som styr regionen. Det är en balansgång som varje upphandlare som verkar inom offentlig verksamhet måste gå varje gång man gör en upphandling. I det här fallet vill regionen flytta fram sina positioner avseende kvaliteten och omfattningen på den allmänna och särskilda kollektivtrafiken och tar genom den här upphandlingen ett pyttelitet steg mot de mål som de i nästkommande upphandling vill uppnå.

 6. Kommer det att finnas några bussbolag kvar på Gotland som kan vara med i nästa upphandling?

 7. Jörgen. Det kommer med all säkerhet att finnas bussbolag som är intresserade att lämna in anbud på kommande upphandlingar oavsett om de är stationerade på Gotland eller inte. I en upphandling går det ej att ställa krav på geografisk hemvist.

  1. Det kommer säkert att finnas minst ett bolag som är intresserat. Men den lokala konkurrensen riskerar att vara utslagen. Nej, det går inte att ställa krav på geografi, men det finns samtidigt inget som hindrar att man som upphandlare stimulerar en långsiktig konkurrens. I det här fallet genom att ha en längre avtalstid än 3 år för att möjliggöra investeringar även för mindre aktörer. Jag förstår att upphandlarna känner sig trampade på tårna, men delar i upphandlingen är så uppenbart feltänkta (avtalstiden)…

 8. Upphandlingen var styrd på ett sådant sätt att ENDAST de största drakarna SKULLE lägga anbud.
  Nästa upphandling lär bara bli just dessa som lägger anbud dvs. Arriva, Keolis, Nobina, Transdev, BKB u name it..
  Jag tycker det är tragiskt att RG slaktar lokala bolag där vissa har anor nära 100år, och runtom i landet läser man bussinsatta individer som tycker detta spektakel är exceptionellt pinsamt! Skamligt är bara förnamnet!

  1. RGs uppdrag är att upphandla tjänsten med så hög kvalitet som möjligt till lägsta möjliga kostnad. Att anpassa kraven för att hålla lokala företag under armarna är inte RGs uppdrag och medför i förlängningen misshushållning med skattemedel. Det vore skamligt.

  2. Jörgen,
   Känner mig inte särskilt trampad på tårna utan anser att både jag som ansvarig upphandlare och hela projektgruppen, beslutsfattare mfl. har gjort ett jättebra jobb under de förutsättningar som låg till grund för den aktuella upphandlingen. Vi har lyckats säkerställa att man på Gotland fortsättningsvis kommer ha både särskild (skolskjuts) och allmän kollektivtrafik från juni 2020. Om nu det finns någon som känner att man vill trampa upphandlarna på tårna så kan jag bara meddela att det är fel tår att trampa på. Upphandlarna har gjort vad man kan i det allmännas tjänst för att få till detta så bra som MÖJLIGT och samtidigt verkställa de politiska beslut som låg till grund för upphandlingen. Om något borde det riktas ett tack till upphandlarna. Det finns mycket som talar för att Gotland kommer att få en kanonbra leverans med en betydande höjning och förbättring av kvaliteten på tjänsterna både för allmänhet men också för Region Gotland internt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *