Pilatus PC-24
PC-24 under flygning. Foto: Pilatus Aircraft.

Ambulansflyget kvar på backen

Upphandlingen av de sex svenska ambulansflygplanen måste göras om. Kraven på den enda anbudsgivaren, Pilatus, mildrades alltför mycket vid förhandlingen.

Den schweiziska tillverkaren Pilatus vann med flygplanet PC-24 ordern på sex ambulansflygplan från kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg. Efter att den konkurrerande amerikanska flygplansbyggaren Textron Aviation, som inte lämnade något anbud, överklagat måste upphandlingen göras om.

Upphandlingen annonserades ursprungligen som ett öppet förfarande. Efter att endast ha fått ett anbud övergick kommunalförbundet, utan föregående annonsering, till ett förhandlat förfarande med anbudsgivaren.

Det slås fast att kommunalförbundet hade rätt att övergå till förhandlat förfarande. Fast enligt förvaltningsrättens bedömning förhandlades villkoren om i alltför stor utsträckning.

Till de ursprungliga kraven hörde att flygplanen skulle kunna flyga sträckan Malmö-Kiruna med viss vikt. Under förhandlingen släpptes detta krav, något som kommunalförbundet beskriver som en mindre ändring.

Enligt domen innebär justerat villkor att en betydligt vidare krets av leverantörer hade kunnat komma i fråga för att delta i upphandlingen. Förvaltningsrätten finner därför att kommunalförbundet gjort en väsentlig, och därmed otillåten, förändring. Upphandlingen ska därför göras om.

Domstolen bekräftar samtidigt Textrons rätt att överpröva tilldelningen. Detta eftersom bolaget i tillräcklig utsträckning bedömdes ha intresse av att tilldelas kontrakt.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *