Taxiförare
Taxitvist till högsta instans. Foto: Taxi Kurir.

Allmänintresse kan rädda ogiltigt avtal

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN Avsteg från upphandlingsreglerna förklaras inte sällan med tvingande hänsyn till allmänintresse. Nu ska högsta instans besvara frågan om ett ogiltigförklarat taxiavtal av denna anledning ska få bestå.


Är det motiverat av tvingande hänsyn till ett allmänintresse att ett avtal, som trots att det har förklarats ogiltigt, ändå ska bestå? Den frågan ska Högsta förvaltningsdomstolen ta sig an.

Målet involverar Region Örebro län och Cabonline Region Öst (tidigare Taxi Kurir i Uppsala). Regionen valde Trendtaxi för serviceresor (färdtjänst, särskoleresor, sjukvårdsresor med mera) efter det att tidigare avtal med Cabonline sagts upp i förtid för fem delkontrakt (fordonspaket).

Tvisten cirklar främst kring den villkorsförändring som regionen gjort genom ett tilläggsavtal. Cabonlines linje är att ett av upphandlingens obligatoriska krav, som andra anbudsgivare förutsatte skulle gälla, därmed frångicks.

Förvaltningsrätten bedömde ändringen som så pass väsentlig att det handlar om en ny upphandling. Avtalet ogiltigförklarades därmed.

Region Örebro län är som kollektivtrafikmyndighet skyldig att erbjuda färdtjänst. Åsikten är att sjuk- och färdtjänstresor påverkar människors liv och hälsa. Det poängteras att det i betydande grad är samhällets svaga som drabbas om resorna inte kan utföras.

De argumenten bet inte på förvaltningsdomstolen. Enligt domen har regionen inte kunnat visa att avtalet har sådan betydelse för allmänintresset att det skulle få bestå.

Kammarrätten dömde dock annorlunda. Avtalet mellan regionen och Trendtaxi får bestå. Genom ett av få beviljade prövningstillstånd ska Högsta förvaltningsdomstolen nu belysa detta.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *