Polisbil
Undantag för utryckningsfordon. Foto: Polisen.

Alkolås: ett måste för upphandlare

Obligatoriskt alkolås, högre säkerhetsnivå än medel och alternativa bränslen. Det är kraven som Trafikstyrelsen vill ställa på de fordon som upphandlas av det offentliga.


Transportstyrelsen vill se skärpta krav på alkolås i fordon som rullar i det offentligas tjänst. Enligt förslaget till ny förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor ska alkolås bli ett upphandlingskrav för nya bilar. För befintlig vagnpark föreslås en övergångsperiod fram till år 2025.

För att inte riskera att få ”gammal teknik” ska personbilar och lätta lastbilar som en myndighet upphandlar, köper eller leasar, vara tillverkade högst tre år innan inköps- eller leasingsdatum.

Det poängteras också att bilar som helt eller delvis är avsedda för alternativa bränslen i största möjliga utsträckning också ska tankas med dessa. Fast när vi kommer till den viktiga utsläppsfrågan är förslaget från Transportstyrelsen magert.

Miljöaspekterna är utbrutna eftersom regeringen är på väg att fatta beslut om en ny miljöbilsdefinition. Idag finns ingen gällande miljöbilsdefinition. Den gamla definitionen, som sedan 2013 styrt inköpen, slutade att gälla vid halvårsskiftet då bonus malus-systemet infördes.

Många pekar dock på att det skulle bli komplicerat att ha en miljöbilsdefinition som skiljer sig från skattereglerna bonus malus.

Precis som tidigare ska myndigheter även framöver kunna göra avsteg från kraven om det finns särskilda skäl för detta. Det poängteras att undantag bara kan göras i enstaka fall som till exempel för fordon som blåljusmyndigheter använder för utryckning och spaningsverksamhet samt militära fordon.

Även i situationer då det behövs fyrhjulsdrift, rejäl markfrigång eller lastkapacitet utöver det vanliga är det möjligt att gå utanför kraven.

Kraven på miljö och säkerhet ska även ställas vid upphandling av hyrbil och taxitransporter.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *