Peter Eriksson
Peter Eriksson tar konkurrensinitiativ. Foto: Fredrik Hjerling.

Vill locka fram fler bygganbud

Dåligt konkurrenstryck gör antalet anbud i byggupphandlingar lågt. Flera initiativ tas nu för att underlätta för utländska företag att ta sig in på marknaden.

Leda upphandlingar effektivt
Kommunicera bättre med leverantörer och verksamhet
Upphandla funktion i praktiken
GDPR & offentlig upphandling
Kvalificerad IT-upphandlare
Tillämpningen av upphandlingskontrakt

Konkurrensen från utländska företag inom bostadsbyggnadssektorn är begränsad. Enligt regeringens analys beror detta bland annat på att utländska aktörer har svårt att få fram relevant information om exempelvis byggregler.

Nu vill bostadsminister Peter Eriksson underlätta för utländska företag att bygga bostäder i Sverige:

– En ökad konkurrens kan bidra till lägre kostnader och att vi får fram fler bostäder snabbare.

Regeringens uppdrag till Boverket lyder därför att skapa en webbplats där byggreglerna översatts till andra språk. Till en början till engelska, men senare kan uppdraget utvidgas till fler språk.

Till hösten planerar allmännyttans organisation Sabo dessutom att erbjuda utländska entreprenörer utbildning i svenska förhållanden. Målet är att ge dem bättre förutsättningar att räkna hem jobb i Sverige.

– I upphandlingskoncept Kombohus Flex ska vi göra det möjligt för våra medlemsföretag att bland annat ta in engelsktalande platschefer och arbetsledare, säger Jonas Högset, ansvarig för nyproduktion vid Sabo.

Arbetet med att bygga upp, utveckla och underhålla Boverkets webbplats ska be­drivas i samråd med relevanta aktörer inom bostads- och byggmarknaderna. I uppdraget ingår också att redovisa till regeringen vilka hinder utländska företag upplever och att undersöka behovet av ytterligare åtgärder.

Boverkets webb bör vara i drift inom ett år.


Praxisdagen

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *