Katrin Stjernfeldt Jammeh
Katrin Stjernfeldt Jammeh hoppas få prövningstillstånd. Foto: Jens Ohlsson.

Vägrar ge upp trots två tydliga domar

Två klara domar får inte Malmö stad att ge upp. Kommunen hoppas på rättslig vägledning från högsta instans i frågan om hur hyresundantaget ska användas.

Malmö stad tecknade i augusti 2017 ett tjugoårigt kontrakt med fastighetsbolaget Skånska Strand om bostäder för hemlösa i stadsdelen Limhamn. Bedömningen var att hyresundantaget gjorde det möjligt att ingå avtalet, som är värt 340 miljoner kronor, utan LOU-upphandling.

Fast det håller varken förvaltningsrätt eller kammarrätt med om. Båda instanserna slår fast att kommunen haft bestämmande inflytande över projekteringen och att det då handlar om ett offentligt byggentreprenadkontrakt.

Enligt Malmö stad är rättsläget som gäller hyresundantaget i upphandlingslagen inte helt tydligt. Därför har arbetsmarknads- och socialnämnden beslutat att kammarrättens dom ska överklagas.

I sitt pressmeddelande noterar Malmö stad att många kommuner, förutom Malmö, önskar rättslig vägledning om vad som gäller. Det faktum att kommunen riskerar skadestånd spelar förmodligen också in:

– Malmö stad vill också att företag som tecknar avtal med staden ska känna sig trygga med att ingångna avtal gäller.

Samtidigt som ansökan om ett av Högsta förvaltningsdomstolens fåtaliga prövningstillstånd lämnas in byter projektet i kvarteret Spiran skepnad. Istället för 133 lägenheter för hemlösa vill kommunens nya styre se maximalt 33 genomgångsbostäder.

– Att i samma fastighet endast ha hushåll i utsatt situation hade riskerat bli stigmatiserande för de boende, inte minst barnen, säger liberalen Roko Kursar, kommunstyrelsens förste vice ordförande.

De övriga hundra lägenheterna ska nu bli studentbostäder, något som också behövs. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen kommer därför att föra över delar av hyresavtalet till Stadsfastigheter.

– Liberalerna har lovat Malmöborna att de ska sätta stopp för det ursprungliga upplägget. Därför backar vi och arbetar för en lösning som innebär en större variation i området, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens socialdemokratiska ordförande.

Oppositionen anser för sin del att agerandet är djupt oseriöst. Moderatena noterar att nämnden beslutat att arbeta vidare med den nya inriktningen, i fortsatt dialog med fastighetsägaren, även om Högsta förvaltningsdomstolen avslår överklagan.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *