Ur knipan med ny upphandlingsstrateg

Jan-Olov Ragnarsson

Jan-Olov Ragnarsson agerar. Foto: Kils kommun.

Konkurrensverket kritiserar Kils kommun för direktupphandlade konsulttjänster. Kommunen svarar med en nyanställd upphandlingsstrateg och att skärpa rutinerna.


Åren 2011 och 2012 köpte Kils kommun, utan annonsering och regelrätt konkurrensutsättning, tekniska konsulttjänster från företaget Dana Project. I ett beslut riktar Konkurrensverket kritik mot kommunen:

– Vi ser mycket allvarligt på denna typ av lagöverträdelser. Otillåten direktupphandling är prioriterat i vårt tillsynsarbete, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Kil bevisar nu att man är en ovanlig kommun. Samtidigt som en hel del andra i samma situation framhärdar i att de, trots kritik, haft goda skäl att runda upphandlingsregelverket, lägger sig kommunchefen Jan-Olov Ragnarsson platt.

– Kritiken från Konkurrensverket är berättigad och vi har tagit till oss av den och den kritik gällande samma brister som vi fick av våra egna revisorer 2012, säger han.

För att slippa göra fel framöver redovisar Jan-Olov Ragnarsson en rad genomförda och pågående åtgärder. Hit hör förbättrad ekonomisk kontroll samt förbättrade rutiner och checklistor:

– Vi har efter kritiken förbättrat våra rutiner och förstärkt resurserna inom upphandling.

Rent praktiskt handlar det om anställning av en upphandlingsstrateg. Dessutom deltar nyckelpersoner i internt nätverk för att öka kontroll och upphandlingskompetens.

De omtvistade konsultnotorna summerar sig till 935 000 kronor. På grund av preskriptionstiden, som är på ett år, får Konkurrensverket nöja sig med att framföra kritik. I färska ärenden kan övervakande myndighet vända sig till förvaltningsrätten med krav på upphandlingsskadeavgift.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *