Upphandling ska minska utanförskap

Östersund sällar sig till de kommuner som ställer krav på praktikplatser vid upphandlingar. Detaljer som i vilken typ av upphandlingar sociala krav fungerar bäst utreds nu.

På flera håll runt om i landet används upphandling som ett verktyg för att skapa sysselsättning för personer som står långt utanför arbetsmarknaden. Krav på praktikplatser ställs oftast vid byggprojekt, men även vid exempelvis upphandling av tjänster som städning.

Tillsammans med Samordningsförbundet har Östersunds kommun startat ett tvåårigt projekt för att kunna ta ett socialt ansvar i framtida upphandlingar.

– Det är något som både kommunen och hela samhället tjänar på, säger projektledaren Kristina Holmblad.

Målet med satsningen, som ska pågå fram till våren 2019, är att ta fram en modell och arbetssätt för hur kommunen ska kunna ställa sociala krav. Utöver att granska nuvarande upphandlingsprocess ska en matchningsmodell mellan företagare och praktikanter utvecklas i samarbete med Arbetsförmedlingen.

I uppdraget ingår även att undersöka i vilka typer av upphandlingar som det är lämpligt att ställa sociala krav – och även testa de nya kraven skarpt i tre större upphandlingar. Kommunen verkar dock redan rätt på det klara med att bygg är en lämplig bransch.

Första testet blir vid upphandlingen av ombyggnationen av Palmcrantzsskolans före detta lokaler. Enligt kommunens webbplats kommer det vid upphandlingen att ställas krav på att vinnande entreprenör ska ta emot fyra praktikanter i minst fyra månader vardera.

– Vi gör ju det här för första gången så vi kommer att långsamt testa oss fram tills vi har en hållbar modell som verkligen fungerar, säger Kristina Holmblad.

Tanken är alla parter ska vinna på att det ställs sociala krav.

– Den som idag står utanför arbetsmarknaden får erfarenhet, samhället inklusive kommunen minskar sina kostnader om fler människor får jobb och företagen får ett bra tillfälle att hitta ny kompetens och framtida potentiella medarbetare.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *