Henrik Svensson
Henrik Svensson vann reservupphandlingen. Foto: Uniper.

Upphandling hjälper mot vinterkyla

Med sin upphandling säkrar Svenska Kraftnät elproduktionen även om det skulle bli rekordkallt. Fast på kravet om förnybar energi fick man vackert backa.

Karlshamnsverket står som garant för tillräcklig eltillförsel under kommande fyra vintrar. För att säkra tillgången på el under extrema effektsituationer har Svenska Kraftnät upphandlat en så kallad effektreserv på 562 MW av Uniper.

– Karlshamnsverket har med något undantag i olika avtalsformer tjänat effektreserven sedan 2003, och vi är mycket glada över att anläggningen får fortsatt förtroende, säger kraftverkschefen Henrik Svensson.

Verket står körklart mellan den 16 november och den 15 mars och kan gå från beredskap till produktion på endast två timmar. Nyttan av reserven är som störst under kalla vinterdagar då svenska elkunder förbrukar mer el än vad svenska produktionsanläggningar klarar att leverera och då importen inte räcker till.

Enligt den förordningen som styr ska produktion i effektreserven vara förnybar. Avtal som inte uppfyller kravet på förnybara energikällor får dock ingås i den utsträckning det saknas anbud som svarar mot kravet.

Inga godtagbara anbud med anläggningar som producerar el från förnybara energikällor inkom i upphandlingen. Därav avtalet med det oljeeldade verket i Karlshamn som har en total effekt på cirka 660 MW.

Fast Henrik Svensson betonar att Karlshamnsverket ger små klimat- och miljöavtryck. Dels körs anläggningen sällan, dels är den utrustad med modern miljöteknik som svavelrening och katalysator för kväveoxidavskiljning.

Effektreserven bygger också på att storförbrukande företag reducerar sin förbrukning mot betalning. Den upphandlingen sker under våren.

Avtalsspärr gäller till och med idag, den 27 februari.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *