Harald Pleijel
Harald Pleijel har upphandlat ny domstol. Foto: Patrik Svedberg.

Upphandlar välkomnande och säkert

Domstolsbyggnader ska vara både välkomnande och säkra. Den nya tingsrätten i Norrköping har upphandlats enligt en modell som går ut på att anbudsgivarna självständigt ska förstå och utforma byggnaden som beställaren vill ha den.

År 2022 kommer en ny domstolsbyggnad att stå klar i Norrköping. Detta under förutsättning att regeringen ger klartecken för bygget av den nya tingsrätten.

Till Domstolsverkets centrala uppgifter hör att anskaffa, inreda och utrusta lokaler för landets domstolar. Harald Pleijel, fastighetsdirektör vid verket, beskriver den metod som använts för upphandlingen:

– Genom att vi själva definierat hur lokalerna ska utformas, och vilka övriga krav och prestanda som ska gälla, har vi kunnat fokusera på att konkurrensutsätta ett fördefinierat hyresavtal.

Efter anbudsutvärdering kunde Domstolsverket strax innan jul lämna tilldelningsbeslut. Vann gjorde Serneke tillsammans med fastighetsbolaget Vacse.

Krav har ställts på att anbudsgivarna självständigt ska förstå och utforma en domstolsbyggnad som beställaren vill ha den. Harald Pleijel bedömer att upphandlingsmodellen har ökat konkurrensen.

– Det är detta som legat till grund för själva anbudsutvärderingen där vi efter fastställda upphandlingskriterier bedömt hur väl anbudsgivarna lyckats.

Domstolsbyggnader är komplexa och tekniskt avancerade med många krav som ska uppfyllas, inte minst gällande säkerhet.

– Våra lokaler ska visa på hög grad av transparens, vara öppna och välkomnande samtidigt som en hög säkerhet upprätthålls.

Den nya tingsrättsbyggnaden kommer att uppföras vid Ståthögarondellen i kvarteret Skepparen. Med cirka 50 arbetsplatser och nio förhandlingssalar hamnar förhyrd yta på cirka 4 000 kvadratmeter.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *