Anna Johansson
Anna Johansson sätter sökarljuset på Trafikverket. Foto: Kristian Pohl.

Trafikverkets upphandling under luppen

Trafikverket får i uppdrag att genomlysa sin upphandlingsverksamhet. Regeringen vill bland annat veta hur det arbetsrättsliga regelverket tillämpas.


Som landets största upphandlare har Trafikverket ett särskilt ansvar att verka för bland annat sund konkurrens. Mot bakgrund av en infrastrukturpolitik som innebär ökade anslag vill regeringen nu att verket ska redogöra för hur arbetet med strategiska offentliga inköp bedrivs.

– Dagens beslut handlar om att kunna ta tillvara redan vunna erfarenheter som andra myndigheter kan dra lärdom av samt att få förslag på ytterligare åtgärder för schysta villkor på arbetsmarknaden, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Trafikverket ska också rapportera om hur man inom ramen för inköpsverksamheten arbetar med tillämpning och uppföljning av det arbetsrättsliga regelverket på den svenska arbetsmarknaden.

– Konkurrensen mellan företag ska bygga på kompetens och inte på sänkta löner eller dåliga arbetsförhållanden, säger Anna Johansson som även önskar förslag till åtgärder för att skapa en ökad ordning och reda på arbetsmarknaden.

Uppdraget till Trafikverket ges inom ramen för den nationella upphandlingsstrategi som regeringen beslutade om i juni i fjol. Regeringen pekar på behovet att följa myndigheternas arbete med utveckling av upphandlingsverksamheten samt förebygga missbruk av det arbetsrättsliga regelverket.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 september i år.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *