NCC-byggbodar
NCC-byggbodar. Foto: Erik Mårtensson.

Totalentreprenad ger NCC bakslag

Bygget av den rättspsykiatriska vårdanläggningen Rågården slutade i total oenighet. NCC ville ha 102 miljoner kronor extra för bland annat ÄTA-arbeten, men får istället betala vite plus Västa Götalandsregionens rättegångskostnader.

NCC Sverige förlorar entreprenadtvisten mot Västra Götalandsregionens fastighetsbolag Västfastigheter. Byggbolaget vann år 2010 upphandlingen att uppföra den rättspsykiatriska vårdanläggningen Rågården.

Kontraktssumman för den stora och komplexa anläggningen med högt ställda säkerhetskrav var 499 miljoner kronor. Entreprenaden var en totalentreprenad enligt standardavtalet ABT 06.

Anläggningen invigdes i februari 2013. Efter entreprenaden förhandlade parterna länge och väl om försening och extrakostnader, utan att kunna komma överens. Synen på det ursprungliga förfrågningsunderlaget skilde sig alltför mycket.

I sin stämning yrkade NCC att regionen skulle betala 102 miljoner kronor i ersättning för merkostnader för bland annat hinder och ÄTA-arbeten. Det pekades framför allt på ett försenat bygglov som innebar att mer arbete än förväntat fick utföras under vintern. Dessutom var bergkvaliteten på tomten så dålig att bygget fördyrades.

I Västa Götalandsregionens genstämning krävdes NCC på 16 miljoner kronor i vite.

Processen har pågått sedan i maj år 2014 vid Göteborgs tingsrätt. I målet har 67 vittnen och sakkunniga hörts. Nu kommer domen som är på över 500 sidor. Och den är ett stort bakslag för NCC.

Enligt Göteborgs tingsrätt räcker inte NCC:s bevisning och bolaget har därför inte rätt till begärd ersättning. Istället ska byggbolaget betala vite med 11,5 miljoner kronor till Västra Götalandsregionen. Även regionens rättegångskostnader, 32,4 miljoner kronor, faller på förlorande part.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *