Göteborgs stadslinbana
Så kommer linbanan att se ut om den byggs. Illustration: UN Studio & Kjellgren Kaminsky.

Tillräckliga muskler för linbanebygge

Förvaltningsrätten ingriper inte mot linbanan i Göteborg. Upphandlingens vinnare NCC Sverige har bevisat att man har ekonomiska muskler nog för projektet.

Den både spektakulära och omdebatterade linbanan mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen i Göteborg tar ett steg närmare att realiseras. Förvaltningsrätten avfärdar Peab Anläggnings klagomål på NCC Sveriges vinnande anbud.

I sin ansökan om överprövning ansåg Peab Anläggning att NCC Sverige skulle ha uteslutits. Åsikten är att bolaget inte lyckats visa att man uppfyller vissa av de obligatoriska krav som ställts i upphandlingen.

Det handlar specifikt om att bevisa en finansiell och ekonomisk ställning som är tillräcklig för att kunna förbereda projektet. Detta är viktigt eftersom avtalet också innehåller en option för kommunen att fortsätta anlita NCC, med linbanespecialisten Leitner som underleverantör, för själva bygget.

Enligt domen finns det inte skäl att ingripa mot upphandlingen.

– Förvaltningsrättens dom innebär att Trafiknämnden i Göteborgs stad nu kan fortsätta sin upphandling, säger Karin Hartmann, rådman vid förvaltningsrätten i Göteborg.

Anbudsgivare har att i första hand haft att visa att man har nödvändiga muskler genom att ge in uppgifter om årsomsättning, soliditet och kreditbetyg. Om det finns särskilda skäl kan anbudsgivaren på annat sätt visa att man har nödvändig finansiell och ekonomisk ställning.

Förvaltningsrätten anser att NCC Sverige haft skäl för att på annat sätt visa sin finansiella och ekonomiska ställning. Karin Hartmann beskriver den omorganisation inom NCC-koncernen som påverkat möjligheterna att lämna in de uppgifter som i första hand skulle ges in:

– Situationen kan liknas vid den som uppkommer för ett nystartat företag, som inte genom tidigare årsomsättning kan visa på sin finansiella och ekonomiska ställning.

Huruvida stadslinbanan ska byggas eller inte blir en fråga för kommunfullmäktige först nästa år. Om investeringsbeslut fattas är målet att ha den färdig till Göteborgs 400-årsjubileum år 2021. Prislappen beräknas till drygt en miljard kronor.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

3 thoughts on “Tillräckliga muskler för linbanebygge

  1. Jag är redan nyfiken på hur Göteborg motiverar sitt beslut avseende BEHOVET av en linbana till en kostnad av en miljard kronor, dvs. 1 000 000 000 svenska kronor av skattebetalarnas pengar. Det är många nollor i Göteborg , jag menar i beloppet

  2. Utmaningen är Göta älv som skapar flaskhalsar för kommunikationen över bro eller i tunnel. Om kostnaden står i proportion till nyttan hänger på kapaciteten och möjligheten att koppla samman linbanan med buss och spårväg. Kostnaden ska förstås också jämföras med vad en ny bro eller tunnel kostar. Det finns mycket information för dig om du är nyfiken, t.ex. https://stadsutveckling.goteborg.se/stadslinbana

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *