Tillfälligt återtaget tilldelningsbeslut

Stockholmshems upphandling av paviljonger för tillfälliga bostäder var klar och avtalsspärr löpte. Nu återtas tilldelningsbeslutet tillfälligt för att utvärderingen ska kunna förtydligas.


Stockholmshem har på uppdrag av Stockholms stad genomfört en upphandling av paviljonger för tillfälliga bostäder.

– Genom upphandlingen har vi skaffat oss kännedom om marknaden och har en beredskap för de behov av tillfälliga bostäder som kan uppstå, säger Patrik Andersson chef för Bygg och Teknik på Stockholmshem.

3BD, Dipart, Zenergy och övriga modulbostadsbyggare väntade bara på avtalsteckning, något som kunde ske tidigast den 28 mars. Fast under spärrtiden meddelar Stockholmshem att tillfälligt återta tilldelningsbeslutet.

Anledningen är att det krävs mer tid för att förtydliga vissa fakta i utvärderingen. Därmed råder återigen fullständig sekretess kring upphandlingen.

Anbuden är utvärderade utifrån pris baserat på fiktiva projekt med olika förutsättningar där anbudsgivarna har prissatt sina standardlösningar utifrån olika principskisser. Stockholmshem förbinder sig inte att avropa viss volym.

Nytt tilldelningsbeslut kommer att offentliggöras när det är klart, men något datum anges inte.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *