Emilia Bjuggren
Emilia Bjuggren upphandlar med krav på jobb. Foto: Lena Dahlström.

Stockholm ställer sysselsättningskrav

Stockholms stad har antagit ett nytt upphandlingsprogram. Fullmäktigebeslutet innebär bland annat att sociala krav ska ställas för att få fler som står långt ifrån arbetsmarknaden i sysselsättning.

Kommentus metodhandboken

Stockholms stad har antagit ett nytt upphandlingsprogram. Den bärande tanken är att styra från ”lägsta pris” till skärpta krav på kvalitet, arbetsvillkor och miljö.

– Istället för lägsta kostnad till varje pris ska stadens upphandling skapa mervärde för Stockholmarna, säger det socialdemokratiska arbetsmarknadsborgarrådet Emilia Bjuggren.

Stadshusmajoriteten slog redan i budget 2015 fast denna nya inriktning för huvudstadens upphandling. Under fjolåret medverkade arbetsmarknadsnämnden i totalt fjorton upphandlingar med sociala klausuler.

Till exemplen hör renovering och sanering av Dalhagsskolan i Husby. Krav ställdes på att främja arbetstillfällen för unga vuxna i området.

Inom detta projekt har 14 arbetslösa ungdomar från Järva fått anställning. Sammanlagt 59 personer har under fjolåret fått anställning.

– Genom social hänsyn kan upphandlingen bidra till att långtidsarbetslösa kommer i jobb och att ungdomar får en fot in på arbetsmarknaden, summerar Emilia Bjuggren.

Samtliga kommunala bostadsbolag i Stockholm är på väg att anta en gemensam strategi för att tillsammans med sina leverantörer hjälpa fler att få praktik och arbetslivserfarenhet.

– Bostadsbolagen upphandlar varor och tjänster för stora summor varje år och har därför möjlighet att bidra, säger Ann-Margarethe Livh, bostads- och demokratiborgarråd samt styrelseordförande i de kommunala bostadsbolagen Svenska Bostäder och Familjebostäder.

Kommentus metodhandboken

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *