Solceller
Solceller i arbete. Foto: Eneo Solutions.

Solceller kan visst ses som en tjänst

Järfälla kommun ville ha solel till egna verksamheter utan att behöva bekymra sig för drift och underhåll av anläggningarna. Nu är de första solceller som upphandlats som en tjänst på plats.


I fjol somras upphandlade Järfälla kommun solceller som tjänst. Kommunen är, av allt att döma, den första offentliga aktören som upphandlat solel som tjänst.

Ett PPA (Power Purchase Agreement) innebär att köparen inte behöver lägga tid och resurser på drift och övervakning av anläggningarna. Dessutom undanröjs hinder som osäkerhet kring framtida energipriser.

– Vi såg över hur vi på bästa sätt skulle installera solceller och konstaterade att det fanns andra vägar att gå än att äga panelerna själva, säger Emanuel Olofsson, enhetschef vid Järfälla kommun.

Rent praktiskt handlar det om solceller på motsvarande 770 kW. Kommunen kommer att under en tjugoårsperiod köpa den el som produceras på taken till skolor och äldreboenden från Eneo Solutions för ett på förhand överenskommet pris.

– Vi får ett fast pris per levererad kilowattimme som är lägre än priset som vi betalar för el från nätet, samtidigt som vi ökar mängden förnyelsebar elproduktion lokalt i Järfälla.

De just invigda solcellerna, på taket till Flottiljens äldreboende, är projektets största enskilda anläggning på 130 kW. Anläggningen kommer producera ungefär 124 MWh varje år. De övriga nio anläggningarna beräknas bli klara under hösten.

Upphandlingen fick tidigare i år Solcellprisets hedersomnämnande. Projektet hjälper Järfälla kommun att komma närmare målet att innan år 2025 öka den installerade effekten av egenproducerad förnybar el i fastighetsbeståndet till en megawatt.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *