Lena Dahl
Lena Dahl förklarar fastighetsaffär utan upphandling. Foto: Rickard L Eriksson.

SKL gör miljardaffär utan upphandling

SKL är på väg att överge Slussen för ett nytt kontor vid Tegelbacken. Fast någon upphandling görs inte – förvärvet genomförs av ett bolag inom SKL-sfären.


SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, är på väg att lämna sitt nuvarande kontor vid Slussen till förmån för Tegelbacken i Stockholm. Planen är att flytta dit år 2020. Enligt SKL:s ordförande Lena Micko behövs mer ändamålsenliga lokaler med bland annat fler mötesrum och en stor hörsal:

– Vi vill samla alla medarbetare under ett tak och ha möjlighet att ta emot medlemmar och externa besökare på ett bättre sätt. Dessutom får vi förutsättningar att samla SKL-bolagen i en fastighet.

Av denna anledning har SKL förvärvat fastigheten Snäckan 8 (KPMG-huset) vid Tegelbacken. På tomten står idag ett hus som avtalspartnern Skanska ska riva för att därefter bygga en ny fastighet med cirka 23 000 kvadratmeter lokalyta. Byggstart beräknas till om ungefär ett år.

Initierade bedömare beräknar affärens värde till minst två miljarder kronor. Vän av ordning, som inte sett någon upphandlingsannons för projektet, undrar.

Anser sig SKL vara en upphandlande myndighet enligt definitionen i LOU?

– Ja, SKL är en ideell förening, vilket kan jämställas med upphandlande myndighet, bekräftar Lena Dahl, tillförordnad vd för Sveriges Kommuner och Landsting.

Hur kommer det sig då att de nya lokalerna inte införskaffats i konkurrens?

– Fastighetsförvärvet genomförs av SKL Fastigheter och Service AB som är ett affärsdrivande företag och som därmed inte omfattas av LOU.

Enligt Lena Dahl är planen att hyra ut lokalerna till SKL. Om SKL inte hyr lokalerna kommer SKL Fastigheter och Service AB att hyra ut till annan hyresgäst.

Nuvarande lokaler på Hornsgatan vid Slussen färdigställdes år 1989 och står nu inför en omfattande renovering. När SKL lämnar huset ska det moderniseras och hyras ut.

SKL Fastigheter och Service AB är ett helägt dotterbolag till SKL Företag AB som i sin tur ägs av Sveriges Kommuner och Landsting.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

3 reaktioner på ”SKL gör miljardaffär utan upphandling

  1. Är det inte jäkligt märkligt att SKL kan få ha detta upplägg med dotterbolag som räknas som fristående affärsdrivande företag för att de därmed inte ska omfattas av LOU ? SKL har tom ett inköpsbolag, SKL Kommentus, som drivs i denna dotterbolagsform och som de hävdar inte behöver följa LOU. Detta är ju än märkligare då SKL Kommentus huvudsakliga uppgift just är att utföra upphandlingar och skapa ramavtal för kommuner och kommunala bolag. Bör man inte titta på huvudmannen/ägaren bakom dessa bolag, dvs. om SKL lyder under SKL så bör även helägda dotterbolag göra detsamma, i annat fall skulle ju samtliga kommunal ägda bolag också vara undantagna från LOU. Detta borde granskas så att vi får bort detta otyg med konstellationer som skapas för att kringgå LOU.

    1. Jag håller med dina farhågor, hur kan detta till synes uppsåtliga upplägg vara tillåtet? Tänker SKL att genom att vara öppna med upplägget så utgår övriga från att SKL gjort rätt och att upplägget är förenligt med LOU? Det upplevs nästan som en parafrasering på ”the best way to hide, is to do it in plain sight”.

    2. Det var en förvirrad kommentar, det där. Det finns väl ingen om hävdar att SKL Kommentus Inköpscentral inte lyder under LOU?

      Och det finns ju massor av statliga bolag som inte lyder under LOU. Enligt ditt resonemang borde alla statliga och kommunala bolag lyda under LOU, oavsett verksamhet och syfte. Men så är inte lagen skriven eller avsedd att tolkas.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *