LKF
LKF har 9 500 bostadslägenheter. Foto: Leif Ingvarson, Mostphotos.

Säger blankt nej till gratisarbete

Lundabolaget LKF ber anbudsgivarna i upphandlingen av arkitekttjänster om gratisarbete. Till det säger Sveriges Arkitekter nej och hänvisar till arkitekttävling alternativt referensprojekt och intervjuer.

Lunds kommunala fastighetsbolag LKF upphandlar i ett öppet förfarande ett ramavtal för arkitekttjänster. Den årliga uppdragsvolymen beräknas till fem miljoner kronor och målsättningen är att teckna avtal med fem leverantörer.

Så långt, allt väl. Till kraven i upphandlingsdokumentet hör att lämna in en idébeskrivning för ett fiktivt projekt, bostadsområdet Rådhusrätten i Lund.

I förutsättningarna slås fast att beställaren värdesätter en hög ambitionsnivå vad avser kreativitet och nytänkande. Idébeskrivningen, som kommer att poängsättas av en jury, ska mynna ut i förslag på hur området kan utvecklas i samklang med visionen ”fler och bättre hem” samt värdeorden mänsklig, långsiktig, utvecklande och pålitlig.

det önskade gratisarbetet har Sveriges Arkitekter, som blivit uppmärksammade på upphandlingen av flera medlemmar, synpunkter.

I ett skarpt formulerat brev till LKF slår arkitekternas fack- och branschorganisation fast att denna typ av gratisarbete inte är förenligt med upphandlingsförfarandena i LOU. Bedömningen är att det krävs kvalificerat arkitektarbete och inte en ringa tidsåtgång för att skapa idébeskrivningen. ”Lösning av uppgiften formas i uppdragen, inte i ett anbud”.

I sitt brevsvar betonar LKF vikten av att bolagets bostäder utformas väl. Det ställer i sin tur krav på att anlitade arkitekter har brett perspektiv och god kunskap.

Samtidigt spelar man ner tidsåtgången för att skapa idébeskrivningen (en A4-sida tillsammans med en övergripande situationsplan inklusive grov markplanering för området). Åsikten är att arbetsinsatsen inte är oskälig i förhållande till ramavtalets storlek.

Sveriges Arkitekter uttrycker förståelse för LKF:s intresse av att jämföra olika lösningar för ett framtida uppdrag. Fast inte på detta sätt. Rådet är att bostadsbolaget antingen arrangerar en arkitekttävling alternativt gör en sedvanlig utvärdering av kompetensen genom referenser och intervjuer.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *