Boverket
Boverket vill se fler bygganbud. Foto: Franz Feldmanis.

Så ska de utländska anbuden bli fler

Antalet anbud i byggupphandlingar är alltför lågt. Med bättre information om bland annat byggregler är förhoppningen nu att kunna locka fler utländska entreprenörer till den svenska marknaden.


Byggregler och avtalsvillkor kan verka avskräckande för utländska byggföretag som vill satsa på den svenska marknaden. Målsättningen med Boverkets webbsatsning är att sänka trösklarna för utländska byggherrar och entreprenörer som vill bygga bostäder i Sverige.

Tanken är att information på engelska ska främja konkurrensen, vilket i sin tur kan leda till fler anbud och sänkta byggkostnader. Den nya webbplatsen Buildinginsweden är ett uppdrag som Boverket gjort på uppdrag av regeringen.

– Att öka konkurrensen genom att underlätta för fler aktörer att verka på den svenska marknaden är en väg att sänka byggkostnaderna, menar Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket.

Enligt Anders Sjelvgren byggs det mycket, men det behöver byggas mer. Inte minst för grupper som söker bostäder till skäliga priser, till exempel studenter och äldre.

– Otillräcklig konkurrens bidrar till höga priser och höga boendekostnader. En ökad konkurrens är viktig för att skapa bostäder som fler kan efterfråga.

Buildinginsweden ska upplysa om vad som gäller i Sverige. Boverket har kartlagt behovet av information med hjälp av aktörer i branschen. I referensgrupperna ingår även utländska entreprenörer.

– Teknisk utveckling, industrialiserat byggande, förenklade processer är andra vägar som vi också måste fortsätta att utforska, säger Anders Sjelvgren.

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson tycker att det är på tiden att det finns en samlad webbplats med officiell information riktad mot utländska aktörer:

– Vi behöver fler företag som konkurrerar om att bygga bostäder i Sverige för att kunna upprätthålla en hög byggtakt.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

En reaktion på ”Så ska de utländska anbuden bli fler

  1. Det känns som om regeringen eller Boverket inte har besökt ett bygge det senaste fem åren. Arbetskraften på byggena är snart bara utländsk, enbart arbetsledningen är svensk. Det innebär att de som arbetar har kollektivavtalade- villkor och löner. Antingen så tycker regeringen att vi ska prispressa med risk för att kollektivavtal, löner och trygghet åsidosätts, jag tror att det finns många svenska byggföretag kan konkurrera men låt det ske på samma villkor bara, och inte på bekostnad av usla arbetsförhållanden och svart arbetskraft. Kan inte regeringen och Boverket fundera på varför kommunerna är så angelägen att optimera markpriset vid varje försäljning istället?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *