RFI kortar avståndet till Oslo

Jonas Karlsson

Jonas Karlsson testar RFI. Foto: Dan Lindberg.

Request for Information är bra på många sätt. Återstår dock att se om en sådan kan hjälpa till att föra den svenska och den norska huvudstaden närmare varandra.


Request for Information är ett allt oftare använt verktyg för det offentliga att inhämta kunskap och skapa dialog med möjliga leverantörer inför en upphandling. Det offentligt ägda bolaget Oslo-Stockholm 2.55 tar nu RFI:n till nya höjder.

Bolaget undersöker på detta sätt intresset för att bygga en järnvägsförbindelse mellan Stockholm och Oslo. Förfrågan handlar om hur näringslivet kan bidra enligt DBFOM-modellen (Design, Build, Finance, Operate och Maintain).

– Mig veterligen har det inte genomförts en RFI på det här sättet tidigare i Sverige, säger Jonas Karlsson, vd för Oslo-Stockholm 2.55 AB, som hoppas att ett antal företag i Sverige och Norge ska anmäl intresse för att delta i genomförandet av projektet.

Underlag för järnvägsförbindelsen saknas inte. Varje år flyger 1,4 miljoner människor mellan Oslo och Stockholm samtidigt som det bor 3,4 miljoner invånare i stråket mellan huvudstäderna.

Med ett avstånd på lite drygt 40 mil skulle det vara möjligt att minska restiden från dagens fem timmar till tre timmar med en konventionell järnväg. Tidigare utredningar visar att en förbättrad järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm är samhälls- och företagsekonomiskt lönsam.

– Därför vill vi undersöka näringslivets intresse för att genomföra projektet snabbare än vad som kanske är möjligt med traditionell statlig finansiering, förklarar Jonas Karlsson.

Det poängteras att det inte handlar om starten på en formell upphandling. Varken dem som frågar eller svarar förbinder sig till något.

– Tanken är att vi i slutändan ska kunna presentera en helhetslösning för hur en bättre järnvägsförbindelse skulle kunna förverkligas.

Aktiebolaget Oslo-Stockholm 2.55 ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Örebro län och Örebro kommun. Syftet är att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna däremellan. I det perspektivet är det kanske lite märkligt att ingen av huvudstäderna ingår i bolagsbildningen.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *