Eldistribution
Bolag ersätts för att sluta konsumera. Foto: Svenska kraftnät.

Reserven ska klara köldknäppen

Visst känns smällkalla vintern fortfarande rejält avlägsen. Fast Svenska kraftnät planerar och upphandlar redan nu för årets kallaste dagar.

Svenska kraftnät ansvarar enligt lag för att upphandla en effektreserv som kan användas när elproduktionen inte når upp till behovet. Effektreserven består av produktion, verk som står standby för att snabbt kunna börja producera el, samt förbrukningsreduktion.

För vintern 2019/20 är effektreservens totala storlek 752 MW. Produktionsdelen av reserven upphandlades i början av 2017. Nu tecknas avtal om 190 MW förbrukningsreduktion.

Som resultat av denna upphandling ges tre energiintensiva företag ersättning för att minska sin förbrukning. Rottneros Bruk avstår vid behov 30 MW, Stora Enso 70 MW och Holmen 90 MW.

– Effektreserven är fortsatt en viktig del i det svenska och nordiska kraftsystemet och förbrukningsreduktionen är ett viktigt komplement till produktionsdelen i reserven, säger Malin Stridh, chef för marknadsavdelningen vid Svenska kraftnät.

I Svenska kraftnäts redovisning till regeringen utläser vi att vintern 2018/19 var mild. Effektsituationen var mindre ansträngd än föregående vinter. Under topplasttimmen, som inträffade den 30 januari, förbrukades 25 200 MWh/h.

Den 23 januari uppstod ett produktionsbortfall i Oskarshamn 3. En del av Svenska kraftnäts upphandlade effektreserv beordrades då till förhöjd beredskap under dagen, men behövde inte aktiveras.

– Årets kraftbalansrapport visar att marginalerna för den svenska kraftbalansen och förmågan att vara självförsörjande med el under höglastsituationer krymper, säger Lowina Lundström, chef för division System på Svenska kraftnät.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *