Jonas Rydberg
Jonas Rydberg har en del rutiner att rätta. Foto: Precious people.

Rätt upphandlat men fel avropat

Korrekta upphandlingar, men en rad felaktiga avrop. Östra Göinges kommunchef Jonas Rydberg gläds över att revisorerna inte hittat några tecken på oegentligheter i den lilla nordskånska kommunens byggupphandlingar.

Kristianstadsbladet har under hösten inte lämnat Östra Göinge kommuns tjänstemän någon rast eller ro. I en rad reportage har flera upphandlingar inom byggområdet uppmärksammats och ifrågasatts.

Jonas Rydberg är kommunchef i den lilla nordöstskånska kommunen med 15 000 invånare. Han säger att han uppskattat tidningens granskning – som visade på brister i arbetet:

– Därför har vi själva gått vidare med ytterligare granskning.

Från 2012 och fram till i år har tidningen ifrågasatt avrop på byggavtal för åtta miljoner kronor. Kommunens egen genomlysning blottar ytterligare fem fall för två miljoner kronor.

Nu är också kommunrevisionens rapport klar. Hjälp har tagits av EY och Jonas Rydberg är tacksam för granskningen som ger vägledning i redan påbörjat förbättringsarbete:

– Dessutom ger granskningen två mycket tydliga och glädjande besked. För det första att vi inte behöver misstänka att ekonomiska oegentligheter förekommit. För det andra att våra upphandlingar är korrekt genomförda.

Däremot pekas det på grava rutinbrister. Verksamheternas avrop från ramavtal har gjorts fel vid flera tillfällen. Tydliga riktlinjer för processen för avrop från ramavtal saknas och behöver upprättas. Revisorerna slår också ner på svag uppföljning av utförda projekt.

– Nu fortsätter vi vårt arbete för att reda ut, göra om och göra rätt.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *