Bygge
Byggen resulterar i mycket avfall. Foto: Freeimages.co.uk.

Rätt kravbild minskar byggavfallet

Byggsektorn står för ungefär en tredjedel av hela Sveriges avfall. I Göteborg inleds nu ett projekt som syftar till att minska avfallsvolymerna genom vässade upphandlingskrav.


En hel del av det material som hanteras vid nybyggnation, rivning och renovering blir till avfall. Det finns mycket att tjäna på att inom byggbranschen ställa om från en linjär till en cirkulär ekonomi.

Göteborgs stad leder i år ett projekt för att på sikt minska avfallsmängden. Arbetet, som finansieras av Vinnova, sker samverkan med aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen.

– Det finns stor potential att minska avfallet inom byggbranschen och det är nödvändigt om vi ska kunna möta morgondagens hållbarhetsutmaningar, säger Nina Wolf, projektledare på konsument- och medborgarservice vid Göteborgs stad.

Fokuser ligger på hur offentliga aktörer kan formulera sina upphandlingskrav så att de påskyndar byggsektorns omställning mot mer hållbara bygg- och rivningsprocesser. Enligt Nina Wolf handlar det om att få till ett cirkulärt tänk genom hela processen:

– Det kan till exempel vara att man vid nybyggnation eller renovering tänker på att materialet ska vara enkelt att montera isär i framtiden utan att det förstörs.

Projektet ska bland annat resultera i förslag på upphandlingskrav som är enkla att följa upp.

– Efter projektets slut ska vi kunna gå vidare och testa upphandlingskraven i praktiken. På längre sikt är målet att bidra till minskade avfallsmängder och mer återbruk i samband med bygg- och rivningsprocesser, summerar hon.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *