Jonas Högset
Jonas Högset bjuder in till konkurrenspräglad dialog. Foto: Anette Jansson-Bougt.

Ramavtal hyvlar av 25 procent på priset

Ramavtalsupphandlingar ger tak över huvud för fler. Sabos tidigare upphandlingar har pressat byggpriserna på flerbostadshus med cirka 25 procent och nu är det dags för en ny runda.

Förenklingsutredningen Malmö

Bransch- och intresseorganisationen Sabo startar ytterligare en upphandling av ramavtal åt de allmännyttiga kommunala bostadsbolagen. Den här gången handlar det om småhus med planerad byggstart till sommaren nästa år.

Målet är att stimulera marknaden att ta fram nyckelfärdiga småhus som är utformade för hyresmarknaden och för långsiktig förvaltning:

– Vi har haft kontakt med såväl svenska småhustillverkare som utländska leverantörer och de har visat stort intresse för detta, säger Jonas Högset, ansvarig för nyproduktion på Sabo.

Tidigare ramuavtalspphandlingar har gjort det möjligt att pressa priserna för att bygga flerbostadshus med cirka 25 procent. Nu breddas utbudet ytterligare eftersom medlemsföretagen har behov av att bygga upp till 1 300 nya lägenheter i par- eller radhus åren 2018-2019.

– Sedan tidigare vet vi att administrationen för projektering och upphandling av enskilda hus kan bli mycket dyra för våra medlemsföretag, säger Jonas Högset och betonar att ramavtal därför kommer att göra stor ekonomisk nytta och då inte minst för de mindre bolagen som har mindre resurser.

Liksom i tidigare upphandlingar används konkurrenspräglad dialog. Småhusföretagen kan anmäla sitt intresse fram till den 17 oktober. Sedan görs ett urval av leverantörer. Innan ett slutligt förfrågningsunderlag därefter tas fram sker ett antal enskilda dialoger mellan Sabo och leverantörerna.

– Endast de företag som deltagit i dialogen som under våren 2018 kommer att kunna lämna in anbud.


Kvalificerad IT-upphandlare
Tillämpningen av upphandlingskontrakt
Upphandla funktion i praktiken
Kommunicera bättre med leverantörer och verksamhet
Leda upphandlingar effektivt

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *