Göteborgs stadslinbana
Linbanan vid Wieselgrensplatsen. Illustration: Tmrw.

Prutar på chockhöjd prislapp

Även om Göteborgs stadslinbana inte kan byggas så billigt som först beräknats går det att pruta en del på kostnaden. Upphandlat byggföretag väntar på besked.

Göteborgs tre kilometer långa stadslinbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen var tänkt att byggas till stadens 400-årsjubileum. Fast när den beräknade prislappen steg från 1,1 miljarder kronor till 4,1 miljarder kronor stoppades planerna.

Christer Niland, avdelningschef på trafikkontorets avdelning för stora projekt, förklarar den extremt stora fördyringen:

– Det har varit styrning från flera olika organisationer, på många olika nivåer och med flera olika politiska församlingar.

I april i år beslutade trafiknämnden att utreda möjliga alternativ. Den utredningen, som har gjorts utan Västtrafiks medverkan eftersom Västra Götalandsregionen sagt nej till projektet, är nu klar.

Projektgruppen har presenterat en rad alternativa utformningar för att gå vidare med bygget. Linbanan kan mycket väl bli… två färjeskyttlar över Göta älv.

Den 28 november får trafiknämnden vid Göteborgs stad möjlighet att fatta beslut om ärendet. Linbanans pris kan pressas till mellan 2,165 miljarder kronor och 3,165 miljarder kronor. Detta genom att korta banan, minska antalet gondoler och använda enklare material i stolpar går.

– Konsekvenserna av att minska en anläggning så pass mycket blir att tidigare ställda krav och inriktningar inte uppfylls på samma sätt.

Om politikerna i nämnden säger ja återstår fortfarande en lång process där ärendet bland annat ska behandlas av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, regionstyrelse och Sverigeförhandlingen som ansvarar för den statliga medfinansieringen.

Ett slutgiltigt investeringsbeslut kan fattas tidigast år 2021. I sitt billigaste utförande skulle linbanan kunna stå klar 2024, tre år efter Göteborgs 400-årsjubileum.

Skulle beslut om att gå vidare fattas blir det NCC, med linbanespecialisten Leitner som underleverantör, som bygger. Kommunen har upphandlat arbetet med att förbereda projektet från NCC och i det avtalet ingår en option för själva bygget.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *