Pengar vid sidan av avtalet

Medarbetare vid Sunne kommun har av allt att döma trixat med avropen av grävjobb. Vissa entreprenörer ska ha kompenserats vid sidan om upphandlingen.


År 2015 genomförde Sunne kommun en upphandling av gräventreprenörer. Så långt allt väl. Tidigare under året har uppgifter dock framkommit om att det vid sidan av upphandlingen nåtts en överenskommelse om ersättning vid sidan av avtalet med vissa av entreprenörerna.

– Den utredning vi själva genomfört visar att det sannolikt har gått till så här, vilket är helt oacceptabelt, säger Anders Olsson, verksamhetschef för samhällsbyggnad i Sunne kommun.

Överenskommelsen gäller inte längre, detta sedan den blev känd för bland annat verksamhetschefen. Kommunen har dessutom beställt en extern, oberoende granskning från Pwc för att få fullständig klarhet.

– Det ska vara en självklarhet för alla att vi sköter saker öppet och enligt de regler vi har, säger Anders Olsson som inte närmare vill kommentera vad som skett förrän utredningen är klar.

Gällande ramavtal med sammanlagt fyra entreprenörer löper ut i juni 2019. Just nu förbereds en ny upphandling. Innan dess lovar kommunen att med hjälp av den oberoende utredningen säkerställa att rutinerna följs.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *