Svampen
Landmärke snart utan vatten. Foto: Fredrik Kellén.

Otydligheter stoppar upphandling

Örebro kommun gör omtag i upphandlingen av ett nytt vattentorn. Anledningen är att upphandlingsdokumenten inte höll måttet.


Örebro växer och vattentornet Svampen, som i över femtio år varit en framträdande del av stadens profil, behöver en efterträdare. I fjol påbörjade kommunen upphandling av den nya reservoaren Lyra med plats 15 000 kubikmeter vatten.

Den upphandlingen avbryts nu.

– Det är en unik byggnation i Sverige, och att bygga en så stor vattenreservoar är en stor satsning, så det är viktigt att alla detaljer blir rätt från början, säger Charlotte Nilsson, VA-chef i Örebro kommun.

Efter det att upphandlingsdokumenten kompletterats annonseras en ny upphandling. Även det ännu saknas en exakt tidplan är förhoppningen att upphandlingen ska kunna avslutas under våren/försommaren. Under tiden förser Svampen örebroarna med vatten.

Helena Sköld Lövgren, upphandlingschef vid Örebro kommun, konstaterar att så pass komplexa byggnader inte upphandlas särskilt ofta:

– Vi har lärt oss mycket under resans gång och kommer därför att kunna genomföra upphandlingen med en bredare kunskap.

Under anbudsperioden kom en del frågor från möjliga anbudsgivare som fick de ansvariga att förstå att upphandlingsdokumenten inte var tillräckligt tydliga. Bristerna gjorde att möjligheterna för anbudsgivare att bedöma arbetet och att beräkna kostnader inte var tillräckliga. Charlotte Nilsson motiverar omtaget:

– Det kan tyckas omständligt men att det blir rätt är viktigt av många skäl, allt från att det ska vara en rättvis process för alla anbudsgivare till att vi ska få en ny vattenreservoar som är av högsta kvalitet.

Ambitionen är att Lyra ska stå klar sommaren 2021. Svampen kommer att bli kvar, men bara som arkitektoniskt landmärke, besöksmål och utsiktspunkt.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

2 reaktioner på ”Otydligheter stoppar upphandling

  1. Det är väl alltid bra att börja om när det har visat sig att underlagen inte håller. Ser det inte som ett nederlag utan som bevis på att den upphandlande enheten vill göra ett bra jobb.
    All heder.

    1. Håller med! Och beröm ska ges både till Örebro kommun som gjorde det rationella och de intressenter som påpekade bristerna istället för att använda dem strategiskt efter anbudstidens utgång.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *