Östersundshem får en snyting till

Förvaltningsrätten visar viss förståelse för att Östersundshem töjde på reglerna och direktupphandlade. Även om domstolen inte friar sätts Konkurrensverkets böteskrav på fem miljoner kronor ner till två miljoner kronor.


Konkurrensverket har krävt ett redan plågat Östersundshem på fem miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift. Böterna avser de hundra attefallshus som bolaget direktupphandlat från Pilgrimsta Hus.

Övervakande myndighet anser att husaffären är alltför omfattande för att den ska kunna rymmas under undantaget för synnerlig brådska. Som bevis för att bolaget inte begränsat sig till det omedelbara behovet pekas det bland annat på en tilläggsoption på ytterligare 50 hus samt att andra än flyktingar också skulle bo i husen.

Förvaltningsrätten förstår det kommunägda bolagets vilja att hjälpa nyanlända till tak över huvudet och bekräftar att det förelåg synnerlig brådska. Fast domstolen går på Konkurrensverkets linje när det kommer till avtalets omfattning (cirka 80 miljoner kronor).

Enligt domen var det inte nödvändigt att ge Pilgrimsta Hus ett så pass omfattande kontrakt. Optionshusen kan inte innefattas i brådskan.

Till de förmildrande omständigheterna hör att bolaget gjort en ”viss marknadsundersökning” genom att höra med tre olika leverantörer. Med detta i beaktande sätter förvaltningsrätten ner bötesbeloppet för denna otillåtna direktupphandling till två miljoner kronor.

Östersundshem bedöms ha blivit dränerat på över 10 miljoner kronor av företagets före detta vd. Av den utredning som Ernst & Young gjort framgår dennes egna ekonomiska intressen i denna affär. Samtidigt som småhustillverkaren varit leverantör till Östersundshem har bolag i hans intressesfär haft betydande arvoderade uppdrag från samma håll.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *