Ulf Däversjö
Ulf Däversjö hör till talarna på SOI:s årskonferens. Foto: Peter Jonsson.

Offentlig upphandlare på rekordtid

Från privat till offentlig upphandling på rekordtid. Om den spännande resan kommer Akademiska Hus inköpschef Ulf Däversjö att berätta om på årets SOI-konferens.

I fjol slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att Akademiska hus är en upphandlande myndighet. Det betyder att bolaget ska följa regelverket kring offentlig upphandling.

– Sedan det stod klart i somras att vi är en upphandlande myndighet har vi genomfört alla nya upphandlingar enligt LOU, säger inköpschefen Ulf Däversjö som berättar att Akademiska Hus köper varor och tjänster för cirka fyra miljarder kronor per år.

Om den både stora och snabba omställningen av inköpsverksamheten kommer Ulf Däversjö att berätta vid Sveriges Offentliga Inköpares årskonferens i Gävle.

– Det har varit en intensiv höst med många utmaningar för kollegorna på inköpsavdelningen och våra interna beställare, fortsätter han.

Ulf Däversjö gläds över att omställningsarbetet går enligt plan. Hittills har man bland annat bytt upphandlingsprocess och implementerat upphandlingsverktyget Tendsign.

– Dessutom har vi genomfört halvdags grundutbildningar i LOU för samtliga anställda vid Akademiska Hus – och det är fler än 400 personer.

Har förändringen från privat till offentlig upphandling inneburit några särskilda för- eller nackdelar?

– Till de positiva effekterna hör att vi lyckas attrahera fler anbudsgivare än tidigare i våra ramavtalsupphandlingar och att vi hittat nya spännande leverantörer.

Just nu läggs mycket fokus på kompetensutveckling för företagets strategiska inköpare och upphandlare.

– Vi behöver ännu fler inköpar- och upphandlartalanger och vi kommer därför snart annonsera nya, spännande tjänster vid flera av våra kontor runtom i landet, avslöjar Ulf Däversjö.

Årets SOI-konferens arrangeras den 24-26 april 2017 på Gävle konserthus i centrala Gävle. Utöver storföreläsningar, parallella seminarier och utställning erbjuds goda möjligheter till nätverkande. Arrangemanget väntas locka cirka 700 deltagare.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *