Norrtälje stäms på årets sista dag

Lars Lindberger

Lars Lindberger. Foto: Casper Hedberg.

Norrtälje har under många år upphandlat driften av sina vatten- och avloppsanläggningar. När kommunen nu avslutar samarbetet med Veolia blir det rättslig strid om avtalsformuleringen.

Veolia har sedan år 2002 skött om Norrtäljes vatten- och avloppsanläggningar. I uppdraget har skötsel av nät och pumpstationer, samt bland annat även kundtjänst, ingått.

Vid nyår tog Norrtälje kommun tillbaka driften i egen regi.

– Det är unikt att kommunen tar över en stor fungerande organisation, säger Anders Gelander, VA-chef vid Norrtälje kommun.

Totalt flyttar 41 personer över från Veolia till kommunens VA-avdelning i samband med övertagandet. För kunderna kommer nyordningen inte att märkas särskilt mycket.

Efter tillbakatagandet har upphandlingen fått ett rättsligt efterspel. Veolia lämnade på fjolårets sista dag in en stämningsansökan mot kommunen där det begärs ekonomisk ersättning för den skada som avbrytandet orsakar.

Veolia lutar sig mot parternas tioåriga driftsavtal, som gäller fram till år 2023, när man tar strid för uppdraget. Företaget menar att kommunen ensidigt och utan stöd i avtalet har avslutat samarbetet.

Ratade Veolia berömmer sig för att i samarbete med kommunen genomfört en ordnad överlämning av driften till kommunen. Däremot anser man att enda möjligheten att tillvarata sina avtalsenliga rättigheter är att pröva tvisten i domstol.

Till Norrtelje Tidning säger kommunens kommunikationschef Lars Lindberger:

– Vi har inte sagt upp avtalet, utan det avbryts i enlighet med avtalet. Det fanns en möjlighet till förlängning om kommunen velat med det var inte aktuellt i det här läget.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *