Erika Ullberg vill omförhandla NKS-avtalet. Foto: Socialdemokraterna.

”NKS måste omförhandlas”

Kostnaderna för Nya Karolinska i Solna, sjukhuset som byggs enligt modellen offentlig-privat samverkan, skenar. Nu kräver landstingsoppositionen i Stockholm att avtalet omförhandlas vad gäller lånebild och ensamrätt på drift.

Kritiken mot NKS, Nya Karolinska i Solna, har varit hård. Sjukhusbyggets kostnader ifrågasätts nu av socialdemokraterna i Stockholm läns landsting.

Önskemålet är att landstinget inleder en omförhandling med Skanska och Innisfree. Erika Ullberg, socialdemokratiskt oppositionsfinanslandstingsråd, konstaterar att kostnaderna redan har skenat för NKS:

– Internationella skräckexempel på liknande sjukhusavtal talar för att avtalet måste omförhandlas.

Det nuvarande avtalet innebär kostnader på totalt 61 kronor miljarder för byggnation, utrustning och drift fram till år 2040. Det motsvarar hela Stockholms läns landstings sjukvårdsbudget för 2016.

– Som det ser ut nu riskerar NKS att i över två decennier tränga undan nödvändiga investeringar så som fler moderna närsjukhus, forskningssatsningar och vårdplatser för äldre.

Erika Ullberg vill se en omförhandling för att spara på drifts- och lånekostnader. Enligt avtalet finns denna möjlighet. Rent praktiskt ser socialdemokraterna möjligheter att lägga om lånen och betala av lån i förtid.

Dessutom vill man diskutera driftskostnaderna. Avtalet ger projektbolaget ensamrätt att mot en årlig ersättning sköta driften av NKS fram till år 2040. Det innebär att konkurrensen sätts ur spel under mer än 20 års tid – och gör att landstinget kommer att få svårt att avgöra om priset för dessa tjänster är rimligt och marknadsmässigt.

– Vi anser att landstinget måste göra en översyn för att se över vilka risker detta upplägg kan ha, kostnads- och kvalitetsmässigt, och se över möjligheterna att omförhandla denna del av avtalet.  Skulle en överenskommelse inte vara möjlig utesluter vi inte en uppsägning av avtalet.

Stockholms läns landsting har använt upphandlingsformen offentlig-privat samverkan för NKS.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *