Göteborgs stadslinbana
Så kommer linbanan att se ut om den byggs. Illustration: UN Studio & Kjellgren Kaminsky.

Linbanan ser ut att stanna på backen

Kostnaden för ”jubileumslinbanan” i Göteborg har grovt underskattats. Baserat på nya uppgifter från upphandlad expertis har notan ökat till fyra miljarder kronor.

Idén med en tre kilometer lång linbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen i Göteborg föddes vid planeringen av stadens 400-årsjubileum. På några år har linbanan gått från att vara en kul idé till ett möjligt nytt och innovativt kommunikationssätt över älven.

Sedan 2013 har förutsättningarna för att bygga linbanan utretts av Göteborg stads trafikkontor. Fast mycket pekar nu att projektet, som hittills bedöms ha kostat minst 75 miljoner kronor, inte kommer att lyfta från idéstadiet. Att banan skulle vara klar till stadens jubileum år 2021 bedöms i alla fall som uteslutet.

I fjol höstas vann NCC tillsammans med linbanespecialisten Leitner kommunens upphandling om att förbereda bygget. Avtalet innehåller också en option för att utföra själva arbetet.

Enligt den fördjupade lägesrapporten, med uppdaterade uppgifter från byggarna, kommer kostnaden att hamna på 2,45 miljarder kronor. Det är en nätt uppräkning jämfört med den tidigare kostnadsuppskattningen som var 1,1 miljarder kronor.

Med riskreserv och tidigare inte beräknade kostnader beräknas totalkostnaden nu till fyra miljarder kronor. Även driftkostnaderna har kraftigt räknats upp.

Ett antal storföretag som verkar där linbanan är tänkt att byggas har tillfrågats om de är redo att bidra till finansieringen. Alla säger nej med motiveringen att infrastruktur är en offentlig uppgift.

Lägesrapporten kommer att ligga till grund för fortsatta politiska beslut om stadslinbanan. Skulle beslut fattas om en fortsättning pekar den uppdaterade tidsplanen mot att linbanan kan stå klar först i slutet av år 2024.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *