Leverantörer ombads att salta fakturor

Sunne kommuns tjänstemän var angelägna om att behålla inarbetade leverantörer. Därav ”erbjudandet” om att låta dem salta fakturorna om de lämnade låga timpriser vid upphandlingen.

I fjol framkom att Sunne kommun extrakompenserat vissa av de upphandlade gräventreprenörerna. I samband med upphandlingen hade företagen fått ett ”erbjudande” som gick ut på att lägga sig prismässigt lågt för att få avtalet och istället bli kompenserade i efterhand.

Upplägget upptäcktes när en tjänsteman jämförde arbetade och fakturerade timmar. Efter det att verksamhetschefen under sommaren informerats om saken genomfördes en egen utredning – som visade att uppgifterna verkade stämma.

Nu har kommunen också fått den externa, oberoende granskning som beställts av Pwc. Den visar på brister.

– Vi behöver klargöra var gränserna går och att det är likabehandling som gäller. Vi ska nu se till att styra upp så att inte något liknande händer igen, säger Anders Olsson, verksamhetschef för samhällsbyggnad vid Sunne kommun.

I de nya rutinerna behöver det bland annat tydliggöras för entreprenörerna på vilka grunder de blir anlitade utifrån avtalet. Kommunen ska också arbeta fram rutiner och tillvägagångssätt vid eventuella oegentligheter.

– Det ska vara en självklarhet för alla att vi sköter saker öppet och enligt de regler vi har.

Den nya upphandlingen, som blir klar i dagarna, resulterar i ett tydligare avtal som ska vara enklare att följa för alla.

Sunne kommun har även polisanmält händelsen, vilken rubricerades som mutbrott. Det ärendet har åklagare lagt ner eftersom brott inte kunde styrkas.

Enligt Anders Olsson har det handlat om missriktad välvilja:

– Ingen enskild anställd har tjänat på överenskommelsen.

I Pwc-rapporten skymtar förklaringen till ”erbjudandet” om att salta fakturorna. Verksamheten var mån om att behålla de lokala entreprenörer som man samarbetade så bra med. Fast upphandlingsorganisationen ansåg att man inte kunde ställa villkor som begränsade konkurrensen.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

One thought on “Leverantörer ombads att salta fakturor

  1. Detta är baksidan av LOU som inte kan hantera mjuka värden som kundupplevelse, servicekänsla m.m.

    För att komma bort från denna typ av incidenter så behöver LOU moderniseras utifrån dagens företagsklimat och titta på hur man upphandlar utifrån ett kundbehov och framförallt kundupplevelse.
    Personligen tror jag att upphandlingsmyndigheten borde titta på Design Thinking och hur man utifrån kundens upplevelse och behov designar sin affär och verksamhet. Det kan ge svar på hur man bör modernisera LOU.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *